Bệnh Sốt Rét

Ngọc Huỳnh Bệnh Sốt Rét (West Nile Virus – WNV) là một loại bệnh truyền nhiễm chủ yếu từ muỗi sang người. Nầm bệnh là … Đọc tiếp

Cắt Cụt Chi

Các Loại Máy Nào Thường Gây Cắt Cụt Chi Tại Nơi Làm Việc? Bị cắt cụt chi là một trong những dạng thương tích nghiêm … Đọc tiếp

Trúng Nắng

Ngọc Huỳnh NHIỆT ĐỘ CAO + ĐỘ ẨM CAO + HOẠT ĐỘNG TAY CHÂN = TRÚNG NẮNG Khi thân thể không thể tự giảm nhiệt … Đọc tiếp