An Toàn Khi Có Hoả Hoạn

Ngọc Huỳnh

An toàn hoả hoạn là vấn đề hệ trọng. Theo báo cáo của Hội Đồng Quốc Gia Về An Toàn (National Safety Council), thiệt hại do hoả hoạn gây ra tại nơi làm việc trong năm 1991 lên đến 2.2 tỷ Mỹ kim. Trong số 4.200 người bị tử vong do hoả hoạn trong năm 1991, Hội Đồng Quốc Gia Về An Toàn ước lượng có 327 người chết tại nơi làm việc. Mức hoả hoạn và bị phỏng lên đến 3.3% tổng số tai nạn. Hoa Kỳ có một lịch sử dài và đau thương về các vụ hoả hoạn tại nơi làm việc. Chuyện đáng kể nhất là hoả hoạn tại nhà máy Triangle Shirtwaist ở Nữu Ước năm 1911, có ngót 150 phụ nữ chết vì lối thoát khẩn khi có hoả hoạn bị khoá và thiếu hệ thống dập tắt lửa thích hợp. Lịch sử tái diễn cách đây vài năm trong vụ hoả hoạn tại thành phố Hamlet ở North Carolina, có 25 công nhân chết khi một trại gia súc bị cháy. Ở đây, cũng vậy, có vẻ cũng do vấn đề lối thoát và hệ thống phòng chống hoả hoạn gây ra. 

Khi Cơ Quan An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (OSHA) kiểm tra cơ sở làm việc, họ phối kiểm xem chủ nhân có thực hiện đúng tiêu chuẩn an toàn về hoả hoạn hay không. Tiêu chuẩn của OSHA đòi hỏi chủ nhân phải cung cấp lối thoát, dụng cụ chữa cháy, và huấn luyện cho công nhân nhằm đề phòng tử vong hay thương tích khi có hoả hoạn nơi làm việc.

LỐI THOÁT HOẢ HOẠN NƠI LÀM VIỆC

–  Mỗi cơ sở làm việc phải có ít nhất hai lối thoát cách xa nhau để tiện dùng khi có hoả hoạn.

–  Cửa thoát phải không bị chắn hoặc bị khoá gây trở ngại cho việc thoát hiểm khẩn cấp khi công nhân còn trong cơ sở làm việc. Cửa thoát với hệ thống mở chậm được cho phép nếu có gắn hệ thống báo động được chấp thuận.

–  Lối thoát từ cơ sở phải trống trải và không bị cản trở và phải có bảng chỉ rõ lối thoát ra khỏi cơ sở làm việc.

BÌNH CHỮA LỬA DI ĐỘNG

–  Mỗi cơ sở làm việc phải có đầy đủ các bình chữa lửa phù hợp cho từng loại hoả hoạn, trừ khi chủ nhân muốn công nhân di tản thay vì đối phó với những vụ cháy nhỏ.

–  Những công nhân nào có nhiệm vụ hoặc được giao phó chữa lửa thì phải được huấn luyện trước về những rủi ro khi chữa lửa, về cách sử dụng đúng đắn các dụng cụ chữa lửa sẵn có, và về những thủ tục cần tuân theo để báo động cho mọi người về tình trạng hoả hoạn nguy cấp.

–  Chỉ những bình chữa lửa được chấp thuận mới được phép dùng tại các cơ sở làm việc, và chúng phải được bảo quản thật tốt. Chủ nhân phải bảo trì và kiểm tra đúng cách các thiết bị này.

–  Nếu chủ nhân muốn di tản công nhân thay vì dùng họ dập tắt những trận hoả hoạn nhỏ thì phải có văn bản về kế hoạch thoát khẩn cấp và chương trình huấn luyện công nhân về cách thoát hiểm.

KẾ HOẠCH DI TẢN KHẨN CẤP

–  Kế hoạch thoát hiểm khẩn cấp phải nói rõ là dùng lối thoát nào và nêu rõ trình tự thoát hiểm để công nhân tuân theo. Đồng thời kế hoạch phải ấn định thủ tục phối kiểm số công nhân. Kế hoạch này phải có sẵn để công nhân xem xét.

–  Nếu cần, kế hoạch phải nêu rõ trình tự thoát hiểm đặc biệt dành cho công nhân bị khiếm tật; kế hoạch cũng phải bao gồm những thủ tục dành cho các công nhân phải ở nán lại để đóng hoặc tắt các dụng cụ quan trọng nơi làm việc trước khi rời khỏi hiện trường.

–  Phương thức ưa dùng để báo động công nhân về tình trạng hoả hoạn khẩn cấp phải nằm trong kế hoạch, và hệ thống báo động công nhân phải đặt sẵn khắp hiện trường và phải được sử dụng để báo động việc di tản khẩn cấp. Hệ thống báo động có thể là lời nói hay hệ thống âm thanh như chuông, còi hay kèn. Công nhân phải nhận biết những báo động di tản này.

–  Phải huấn luyện cho tất cả công nhân biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Chủ nhân phải rà lại kế hoạch này với những công nhân mới thu nhận để họ biết chính xác những việc phải làm trong trường hợp khẩn cấp, và với tất cả công nhân khi kế hoạch có thay đổi.

KẾ HOẠCH ĐỀ PHÒNG HOẢ HOẠN

–  Chủ nhân cần áp dụng văn bản kế hoạch phòng hoả để bổ túc cho kế hoạch di tản khi có hoả hoạn hầu giảm thiểu tình trạng phải di tản thường xuyên. Phòng cháy là cách đối phó hữu hiệu nhất đối với hoả hoạn. Kế hoạch này phải có sẵn để cho công nhân xem xét.

–  Thủ tục quản lý việc chứa và dọn sạch các chất dễ cháy và rác dễ cháy phải được nêu trong kế hoạch. Việc dùng lại rác dễ cháy như giấy rất đáng được khuyến khích; tuy nhiên những thủ tục xử lý và đóng gói cần được đề cập trong kế hoạch.

–  Thủ tục kiểm soát nguồn gây cháy tại nơi làm việc như hút thuốc, hàn xì và thiêu đốt phải được nói đến trong kế hoạch. Vật dụng gây nóng như mỏ đèn, máy chuyển nhiệt, nồi xúp ve, lò nấu, lò bếp, lò nướng, v.v. phải được bảo trì đúng cách và giữ sạch sẽ để tránh tích luỹ những chất cặn dễ cháy. Những chất dễ cháy không được dự trữ gần những thiết bị kể trên.

–  Mọi nhân công phải được thông báo về nguy cơ hoả hoạn trong công việc của họ cũng như thủ tục cần thiết trong kế hoạch phòng hỏa của chủ nhân. Kế hoạch phải được rà lại với mọi công nhân mới khi họ bắt đầu công việc và với mọi công nhân khi kế hoạch thay đổi.

HỆ THỐNG CHẶN HOẢ

–  Các hệ thống chặn hoả bất động được thiết kế và lắp đặt đúng cách sẽ gia tăng mức độ an toàn tại nơi làm việc nếu có hỏa hoạn. Hệ thống phun nước đặt khắp nơi làm việc là phương pháp chống hoả đáng tin cậy nhất. Hệ thống phun nước truy ra nơi có lửa, phát tín hiệu báo động và phun nước vào nơi có lửa hay hơi nóng.

–  Các hệ thống chặn hoả tự động cần được bảo quản đúng cách để duy trì điều kiện khả dụng. Khi nhất thiết phải gián đoạn hệ thống chặn hoả trong lúc cơ sở đang hoạt động, chủ nhân phải tạm thời thay thế bằng đội công nhân đặc huấn đứng canh phòng hoả hoạn để đối phó nhanh chóng nếu hoả hoạn xảy ra tại khu vực mà thông thường cần được bảo vệ. Việc canh phòng hoả hoạn phải liên đới với kế hoạch phòng hoả và kế hoạch hành động khẩn cấp của chủ nhân.

–  Bảng chỉ dẫn phải được niêm yết ở các khu vực có gắn hệ thống chặn hỏa bằng những loại chất hoặc khí độc hại sức khỏe như khí carbon dioxide, Halon 1211, v.v. Các hệ thống dập lửa tự động này phải được trang bị bổ sung với hệ thống báo động để công nhân có đủ thời gian di tản ra khỏi khu vực trước khi hệ thống xả ra những chất độc hại này. Phải có một kế hoạch hành động khẩn cấp để bảo đảm sự an toàn cho công nhân khi di tản trong khu vực có gắn loại hệ thống chặn hoả này. Các kế hoạch như vậy phải nằm trong kế hoạch di tản toàn diện của cơ sở làm việc.

Đây là một trong những loạt tài liệu thông tin quan trọng với các tiêu chuẩn, điều luật và chương trình của OSHA. Tài liệu không áp đặt các điều tuân thủ mới và không có tính cách pháp lý. Để tuân thủ theo các quy định và điều luật của OSHA, xin xem Điều 29 Bộ Điều Lệ Liên Bang (Title 29 of the Code of Federal Regulations). Thông tin này sẽ được cung cấp cho cá nhân nào có khiếm khuyết giác quan theo yêu cầu. Điện thoại: (202) 693-1999. Xin vào trang mạng của OSHA tại www.osha.gov.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận