BPSOS Thăm Dò Nhu Cầu Cộng Đồng

Năm 1980 BPSOS được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của người tị nạn vượt biển tìm tự do. Hơn 30 năm qua, người Việt ở Hoa Kỳ đã phát triển thành một cộng đồng vững mạnh và đầy sinh khí với hơn một triệu dân.

Công việc của chúng tôi có lúc gặp phải nhiều thử thách, nhưng nhân viên, thân chủ, và các tình nguyện viên của BPSOS vẫn cố gắng cùng nhau đạt được nhiều thành quả đáng ngạc nhiên. Một số điểm nổi bật gồm có:

– Trong vùng Gulf Coast, Chương Trình Điều Hợp Cứu Trợ Nạn Nhân Sau Thiên Tai (DCMP) đã trợ giúp cho các gia đình bị ảnh hưởng của bão Ike hơn $500,000 qua các dịch vụ đa dạng, từ hỗ trợ pháp lý tới sửa chữa mái nhà.

– Ở vùng Mid-Atlantic & Delaware Valley, chương trình Ngăn Ngừa Bệnh Tật và Nâng Cao Ý Thức Về Sức Khỏe (HAPP) đã triển khai các chương trình cấp thẻ khám bệnh và giúp các cá nhân không có bảo hiểm y tế có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng toàn diện.

– Trong vùng Southeast, chương trình nhằm vào sức khỏe gia đình và chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp đã rất thành công.

– Ở vùng Orange County, CA, BPSOS đã nhận được bằng khen về Thành Quả BảoVệ Công Lý Môi Sinh của Cơ quan Bảo Vệ Môi Sinh vì đã giúp giảm mức tiêu thụ cá bị nhiễm độc trong cộng đồng người Đông Á vùng biển phía Tây Hoa Kỳ.

– Các cộng đồng trên toàn quốc: Tình nguyện viên đã góp phần làm cho các giấc mơ lớn nhất của BPSOS trở thành hiện thực. Các bạn đã cứu trợ thiên tai, thực hiện các cuộc nghiên cứu, gây quỹ, dạy các lớp ESL, tham dự các buổi sinh hoạt văn hóa, trợ giúp các cuộc kiểm tra sức khỏe cho cộng đồng, và nhiều nữa. Các tình nguyện viên đã góp phần đáng kể cho sự thành công của BPSOS. Một chương trình vinh danh tình nguyện viên đang được hình thành và sẽ được triển khai hàng tháng trên toàn quốc. Chúng tôi không thể hoạt động nếu không có các tình nguyện viên như các bạn!

Dân cư của chúng ta đã thay đổi nhanh chóng từ một nhóm người tị nạn đầu tiên vào những năm 1980 và sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm sắp tới. Mục tiêu của BPSOS là tiếp tục cung cấp các dịch vụ quý giá nhằm đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng người Việt trên toàn quốc.
Để làm được việc này, chúng tôi cần các bạn giúp đỡ!

Hãy giúp đỡ chúng tôi phục vụ các bạn tốt hơn trong 30 năm tới bằng cách trả lời bản câu hỏi ở văn phòng chi nhánh của BPSOS ở địa phương bạn. Để cảm ơn sự tham gia giúp đỡ của các bạn, chúng tôi xin gửi tặng một chiếc huy hiệu cài áo đánh dấu 30 năm BPSOS cho những ai hoàn tất bản câu hỏi. Để biết số điện thoại và địa chỉ của văn phòng địa phương, xin quý vị liên lạc văn phòng trung ương: 703-538-2190 hoặc vào trang mạng: http://www.bpsos.org/.

BPSOS đã được 30 tuổi
Hãy giúp chúng tôi tiến đến 60 tuổi!

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận