Hướng Dẫn Ký Kiến Nghị Cảnh Báo

Kiến Nghị Cảnh Báo Toà Bạch Ốc

Để ký “Kiến Nghị Cảnh Báo” TT Obama, xin vào đây: http://wh.gov/4oS4.

• Nếu quý vị vẫn còn giữ trương mục (account) với trang mạng “We the People” của Toà Bạch Ốc, xin nhấn “Sign This Petition”. Quý vị sẽ thấy hiện ra tên mình và số thứ tự ký tên. Nên ghi lại số này để làm kỷ niệm.

• Nếu quý vị còn trương mục nhưng không nhớ mật tự (password), hãy chọn “Forgot Password?” và đánh vào khung trống địa chỉ email của mình. Quý vị sẽ nhận được chỉ dẫn để thay đổi password.

 

• Nếu chưa có trương mục,

Bước 1: Chọn “Create An Account”.

Bước 2: Điền địa chỉ email, tên, họ và số zip nơi mình cư ngụ.

Bước 3: Đánh vào khung trống 2 chữ “ngoằn ngoèo” ở cuối trang. Nếu đọc không rõ, xin nhấn vào ô nhỏ ở trên góc phải (có 2 mũi tên cong quyện vào nhau) để thay đổi chữ cho đến khi nào hiện lên chữ dễ đọc.


Bước 4: Nhấn “Create An Account”

Bước 5: Chờ vài phút rồi vào trương mục email của mình. Quý vị sẽ nhận được email từ: WhiteHouse.gov

Bước 6: Mở email ấy ra, nhấn vào đường link trong đó. Nó sẽ đưa quý vị trợ lại trang WhiteHouse.gov.

Như vậy là quý vị đã sẵn sàng để ký tên.

Chú ý: Nếu quý vị cần giúp đỡ tạo email hoặc ký “kiến nghị cảnh báo”, xin download và ký bản Uỷ Quyền này sau đó gởi lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hộ quý vị.

===========

Go to: http://wh.gov/4oS4

• If you already have an account with the White House’s “We The People” website, just sign in with your email address and password for the account. Then click “Sign This Petition”. As souvenir, just jot down your “number”.

• If you have an account, but the password no longer works:

o Click on “Forgot Password?” and enter your email address.

o You will receive an email with instructions to reset your password.

• Otherwise, create an account with the White House’s “We The People” website.

STEP 1: select “Create An Account”

STEP 2: enter your email, first name, last name, and zip code

STEP 3: enter the two words at the bottom. If the letters are not legible, click on the top icon next to it for new words. You may need to do this several times.


STEP 4: click “Create An Account”

STEP 5: go to your personal email account, and receive email from WhiteHouse.gov. Note: It may take a few minutes.

STEP 6: in that email, click on the first link provided; it should send you back to Whitehouse.gov and your email should be verified if all is correct. You now have an account and are eligible to sign the petition.

Viết một bình luận