Khoảng Cách Thế Hệ

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức Chuyên viên kinh tế Văn Khánh tâm sự với bạn bè: “Năm nay mình hơn bốn chục tuổi rồi mà ông … Đọc tiếp