Vận động tự do tôn giáo cho Việt Nam

Phái đoàn đa tôn giáo sẽ họp với Bộ Ngoại Giao
và Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

Mạch Sống, ngày 13 tháng 6, 2015

http://machsongmedia.com

Nằm trong chuỗi sinh hoạt của ngày Vận Động Cho Việt Nam, một phái đoàn đa tôn giáo sẽ họp với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc 2pm ngày Thứ Sáu 19 tháng 6. Trước đó, lúc 12pm phái đoàn này sẽ họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

Phái đoàn gần 20 người đến từ nhiều quốc gia và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ sẽ trình bày các vụ đàn áp tôn giáo xảy ra trong thời gian gần đây, nhất là việc sử dụng bạo lực bởi công an và thành phần xã hội đen do công an điều động. Phái đoàn cũng sẽ lên tiếng về dự thảo Luật Tôn Giáo của Quốc Hội Việt Nam kèm với những đề nghị cụ thể.

Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, tự do tôn giáo là trọng tâm của cuộc tổng vận động trong năm nay:

“Nỗ lực cài điều kiện tự do tôn giáo vào dự luật TPA, thường được gọi là thẩm quyền đàm phán nhanh, đã thành công; nay chúng tôi tiếp tục vận động để Việt Nam phải chứng tỏ sự tôn trọng tự do tôn giáo trước khi cuộc đàm phán TPP hoàn tất”.

Ts. Thắng cho biết tài liệu về việc công an sử dụng bạo lực đối với các nhà tu hành và tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau đã được cập nhật để các phái đoàn người Việt tham gia sử dụng khi tiếp xúc với dân biểu và thượng nghị sĩ của mình trong ngày 18 tháng 6.

Xem tài liệu: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/2015.06.13-Police-brutality-against-people-of-faith.pdf

Tài liệu bằng hình ảnh này được BPSOS soạn cho cuộc tổng vận động Quốc Hội Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái. Tháng 4 vừa qua tài liệu này được dùng triển lãm tại Hội Nghị Xã Hội Dân Sự ASEAN ở thủ đô Kuala Lumpur của Malayasia.

Một số thành viên của phái đoàn đa tôn giáo sẽ điều trần trước Quốc Hội vào ngày 17 tháng 6.

Phái đoàn sẽ tham gia chương trình vận động Quốc Hội vào ngày 18 tháng và chương trình Vinh Danh và Tri Ân tại Kennedy Center vào chiều tối ngày 19 tháng 6.

Ghi danh tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam: http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ea6amnvj732d2788&llr=rrd6eedab

Buổi điều trần ở Quốc Hội ngày 17 tháng 6: 2pm, phòng 2255 Rayburn House Office Building.

Cần thêm thông tin, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org

Viết một bình luận