Thêm một bước tiến trong vận động nhân quyền

Thượng Viện Hoa Kỳ cài điều kiện tự do tôn giáo vào TPA

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 18 tháng 5, 2015

Lúc 6 giờ chiều hôm nay Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua tu chính án để cài điều kiện tự do tôn giáo vào dự luật TPA về thẩm quyền “đàm phán nhanh” (Fast Track) cho Tổng Thống. Đây là một bước tiến đáng kể trong kế hoạch cài điều kiện nhân quyền vào cuộc thương thảo về TPP đang diễn ra với Việt Nam và 10 quốc gia khác.

Tu chính án kể trên, do TNS James Lankford (Cộng Hoà, Oklahoma) đưa ra, đòi hỏi Hành Pháp Hoa Kỳ phải đặt tự do tôn giáo làm một mục tiêu khi đàm phán mậu dịch như là điều kiện cho quyền “đàm phán nhanh”.

“Đàm phán nhanh” nghĩa là Tổng Thống được rộng quyền đàm phán mậu dịch với một quốc gia khác dựa theo khung sườn do Quốc Hội đề ra. Sau khi đàm phán hoàn tất, Quốc Hội chỉ có quyền biểu quyết chống hay thuận chứ không được sửa đổi nội dung của thương ước, trừ khi Hành Pháp đã không tôn trọng khung sườn hướng dẫn.

Tu chính án của TNS Lankford cài điều kiện tự do tôn giáo vào khung sườn hướng dẫn này của Quốc Hội.

 

Phái đoàn vận động từ Oklahoma cùng với lúc bấy giờ là Dân Biểu James Lankford, Ngày Vận Động Cho Việt Nam 26 tháng 3, 2014

Kế hoạch của chúng tôi, bắt đầu năm 2013, là đặt điều kiện nhân quyền để Việt Nam tham gia TPP. Điều kiện thứ nhất là quyền lao động, mà chúng tôi vận động qua khối dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ. Cuộc vận động này đã thành công và quyền lao động đã trở thành một điều kiện bất khả nhượng trong TPP. Tuy vậy, hiện nay chưa có cơ chế trong TPP để theo dõi việc thực thi và trừng phạt các vi phạm, nghĩa là xem như vẫn còn ¼ quãng đường phải đi nốt.

Điều kiện thứ hai là tự do tôn giáo. Chúng tôi đã làm việc với một số dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hoà để cài nó vào TPA, nhằm tạo khuôn khổ cho cuộc đàm phán. Nếu cuộc đàm phán không thoả đáng điều kiện này, Quốc Hội có quyền thay đổi nội dung của TPP, dù đã ký kết, nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo. Bước vận động này đã thành công một nửa khi Thượng Viện thông qua tu chính án của TNS Lankford. Nửa còn lại là vận động Hạ Viện chấp nhận điều khoản tu chính tương tự.

Hoàn tất hai mục tiêu trên, và đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, là trọng tâm của Ngày Vận Động Cho Việt Nam 18 tháng 6 tới đây. Nếu vận động đủ mạnh, chúng ta có cơ hội hoàn tất phần lớn các mục tiêu này.

Chúng tôi do đó đang rất cần sự hưởng ứng tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam của đông đảo đồng hương ở khắp Hoa Kỳ. Đến nay đã có khoảng 500 người từ 37 tiểu bang ghi danh. Chúng tôi cần tăng gấp đôi con số này và trong đó phải có ít ra một người từ mỗi tiểu bang sau đây: Colorado, Delaware, Idaho, Maine, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, South Carolina, Utah, Vermont, và Wyoming.

Những diễn biến dồn dập ở Quốc Hội cho thấy rằng chúng ta đang đi đúng hướng, làm đúng cách nên có hiệu quả.

Xin quý đồng hương ghi danh tham gia thật đông đảo Ngày Vận Động Cho Việt Nam. Ghi danh tại:

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=rrd6eedab&oeidk=a07ea6amnvj732d2788

Tháng 6 này là cơ hội hiếm hoi để cộng đồng người Mỹ gốc Việt tác động đến sự thay đổi căn bản ở Việt Nam.

Viết một bình luận