Lời Mời Tham Gia Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam

Ngày 22 tháng 1, 2014

Chúng tôi kêu gọi các tổ chức người Việt ở trong và ngoài nước cùng tham gia Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam.

Chiến dịch này được phát động tại buổi họp báo ngày 16 tháng 1 do Dân Biểu Christopher Smith, Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền ở Hạ Viện Hoa Kỳ, triệu tập cùng ngày với cuộc điều trần về tù nhân lương tâm trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos.

Tại buổi họp báo, báo cáo về tình trạng tra tấn ở Việt Nam được công bố. Ấn bản điện tử của báo cáo đặt tại trang Tiếng Nói Dân Chủ Của Việt Nam (Democratic Voice of Vietnam): http://dvov.org/campaign-to-abolish-torture-in-vietnam/. Tại đây còn lưu trữ những tư liệu khác liên quan đến chiến dịch.

Khi tham gia chiến dịch, các tổ chức trong nước sẽ đóng vai trò hướng dẫn cho người dân hiểu thế nào là tra tấn, biết rằng tra tấn là vi phạm luật quốc tế, và biết cách để nhận diện và báo cáo các hành vi tra tấn.

Cùng lúc, các tổ chức người Việt và quốc tế ở hải ngoại sẽ quốc tế vận để Quốc Hội Việt Nam sớm phê chuẩn Công Ước Chống Tra Tấn và ban hành luật nhằm thực thi những cam kết của Việt Nam với quốc tế.

Sự phối hợp đồng bộ trong và ngoài là cần thiết để xoá bỏ mọi hành vi tra tấn ở Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tuần tự cung cấp những chỉ dẫn tiếp theo trong từng giai đoạn triển khai chiến dịch.

Bên cạnh các tổ chức, các cá nhân cu~ng có thể ghi danh tham gia chiến dịch.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi mọi đồng hương tiếp tay phổ biến lời mời này đến thật sâu rộng trong quần chúng ở hải ngoại và trong nước.

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Thay mặt 
Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam

Các tổ chức đã tham gia:

Association of Con Dau Parishioners, USA
Boat People SOS (BPSOS), USA & Asia
Christian Solidarity Worldwide, UK
Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA), USA, Canada & Germany
Committee for Religious Freedom in Vietnam, USA
Council of Indigenous Peoples in Today’s Vietnam, USA
Dignity International, Malaysia
Forum Vietnam 21, Germany
Guarantee Living-Wage Job Opportunities, USA
Hoa Hao Buddhist Congregation (Overseas), USA
Hmong National Development, USA
International Office of Champa, USA
Khmer Krom Foundation, USA
Lantos Foundation for Human Rights & Justice, USA
Montagnard Human Rights Organization, USA
Nguyen Kim Dien Priests Group, Vietnam
Organization of Overseas Vietnamese for the Protection of Human Rights in Vietnam, Germany
Pax Romana-ICMICA
United CaoDai TayNinh Holy See Overseas, USA
Vietnamese Historical Association in European Union, Switzerland
Vietnamese League for Human Rights in Switzerland
Vietnamese Women for Human Rights
VETO! Human Rights Defenders Network, Germany

Viết một bình luận