Báo Cáo Vi Phạm Nhân Quyền Theo Thủ Tục Của LHQ

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Thoát tình trạng “căn phòng tiếng vọng” đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và công phu, nhưng không đến độ quá khó. Trong một buổi trình bày mới đây dành cho các nhóm nghiên cứu và vận động đang được thành lập, đã có người nêu một số thắc mắc và ngần ngại với tôi.

Thắc mắc thứ nhất là làm sao hướng dẫn cho các nhóm bị đàn áp ở trong nước hiểu được những thủ tục của quốc tế.

Trước đây có lúc tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng thực tế thì lại khác hẳn. Chẳng hạn, chỉ cần một buổi hướng dẫn là nhiều tín đồ Cao Đài ở trong nước đã nắm bắt được các đòi hỏi để báo cáo với Liên Hiệp Quốc và đã thực hiện được ngay bản báo cáo khá chuẩn. Bản báo cáo này đã được gởi cho Bà Farida Shaheed, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ trong lĩnh vực quyền văn hoá, hiện đang có mặt ở Việt Nam. Không những vậy, bản báo cáo cũng đã được chuyển đến Báo Cáo Viên Đặc Biệt về quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và Báo Cáo Viên Đặc Biệt về quyền tụ họp ôn hoà của LHQ.

Đọc bản báo cáo: http://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2013/11/cao-dai-report-to-sr-on-cultural-rights.pdf

Thắc mắc thứ hai là có những người dân tộc thiểu số, ngôn ngữ không rành rẽ thì làm sao họ có thể viết bản tường trình.

Để trả lời thắc mắc này, tôi muốn chia sẻ bản báo cáo cũng gởi Bà Shaheed về sự đàn áp của chính quyền một số tỉnh giáp ranh Trung Quốc đối với đồng bào người Hmong. Rất ít người Hmong biết nói và viết tiếng Việt nhưng họ đã khôn ngoan thu hình nhiều vụ đàn áp. Đấy là những chứng cớ không thể chối cãi nhưng họ không biết chuyển cho ai, đi đâu. Họ chỉ biết gởi lên trang youtube hay trả lời phỏng vấn trên những đài phát thanh Việt ngữ. Chúng ta ở hải ngoại có trách nhiệm đưa tiếng cầu cứu của họ đến đúng chỗ, đúng người.

Đọc bản báo cáo: http://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2013/11/violations-of-the-cultural-rights-of-the-hmong-people.pdf

Thắc mắc thứ ba là có những nạn nhân quá sợ hãi, không dám báo cáo vì e rằng sẽ bị đàn áp nặng hơn nữa; như vậy thì lấy đâu ra chứng cớ để báo cáo?

Cũng có cách thôi. Lấy vụ đàn áp ở Mỹ Yên làm ví dụ, chúng tôi đã sắp xếp để một chuyên gia trực tiếp phỏng vấn những người hiểu chuyện nhưng đã hoàn toàn nằm ngoài vòng kềm toả của chính quyền địa phương. Qua các nhân chứng ấy và dựa trên sự nghiên cứu bổ túc, chuyên gia này đã báo cáo cho Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.

Đọc bản báo cáo: http://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2013/11/vietnam-my-yen-incident.pdf

Các bản báo cáo này cũng đã được chuyển cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế. Nghĩa là một công mà nhiều việc.

Nếu làm đúng việc, làm việc đúng cách và có người đủ biết cách và sẵn lòng làm thì chúng ta có thể nối kết đồng bào trong nước trực tiếp với quốc tế. Đấy là lý do từ đầu năm đến giờ chúng tôi đã hỗ trợ cho sự thành hình của các nhóm nghiên cứu và vận động ở hải ngoại, mỗi nhóm yểm trợ một thành phần đối tượng bị đàn áp ở trong nước, như nhóm Cao Đài thì yểm trợ các tín đồ Cao Đài bị đàn áp ở trong nước; nhóm Hoà Hảo thì yểm trợ các Phật tử Hoà Hảo đang bị đàn áp ở trong nước…

Khi mọi thành phần dân chúng biết cách và được trợ giúp để lên tiếng trực tiếp với quốc tế thì cán cân thế và lực giữa dân và chính quyền sẽ dần dà chuyển đổi.

Viết một bình luận