Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt ở Phi Luật Tân


BPSOS Ngày 12 tháng 11, 2013

Nhiều người và tổ chức trong các cộng đồng người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đang xốc vác việc cứu trợ và uỷ lạo cho những mất mát to lớn về nhân mạng và tài sản của người dân Phi Luật Tân sau cơn bão HaiYan. Đây là tinh thần tương thân tương trợ đáng ca ngợi.

Trong mấy ngày qua, Hội Đồng Các Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái Bình Dương (National Council of Asian and Pacific Americans, hay NCAPA) cũng đã hỗ trợ cho các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Luật Tân trong các cuộc gây quỹ ở khắp Hoa Kỳ. Chúng tôi xin chuyển những thông tin này đến cộng đồng Việt để tiện phối hợp.

Liên Minh Toàn Quốc Cho Những Quan Tâm về Phi Luật Tân (National Alliance for Filipino Concerns, viết tắt là NAFCON) là cơ cấu dẫn đầu trong các công tác cứu trợ. Liên minh này bao gồm nhiều tổ chức người Phi Luật Tân ở Hoa Kỳ. Các thông tin về công tác cứu trợ được đặt ở trang mang: http://nafconusa.org/

Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển thông tin về các nỗ lực cứu trợ đang được thực hiện bởi các cộng đồng Mỹ gốc Á Châu trên toàn quốc.

Hội Đồng Các Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái Bình Dương (NCAPA) là tập hợp của những tổ  chức toàn quốc của người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình. BPSOS là thành viên của NCAPA.


Viết một bình luận