Vận Động Luật Nhân Quyền Việt Nam ở Thượng Viện

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam được TNS John Boozman (Cộng Hoà, AR) đưa vào Thượng Viện ngày 5 tháng 11 vừa qua với số danh bạ S.1649; TNS John Cornyn (Cộng Hoà, TX) là người đồng bảo trợ nguyên thuỷ.

Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu cuộc vận động chính thức ở Thượng Viện.

Sẽ còn hai chặng đường nữa mà chúng ta phải vượt qua. Ở chặng thứ nhất S. 1649 phải được thông qua ở Uỷ Ban Đối Ngoại của Thượng  Viện. Nếu thành công thì sau đó dự luật còn phải qua sự biểu quy ết bởi toàn thể Thượng Viện.

Để chuẩn bị cho chặng thứ nhất, chúng ta cần gấp rút vận động ít ra hai vị thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đồng bảo trợ cho S. 1649. Chúng ta muốn tránh sự ngộ nhận rằng dự luật này là của “cánh Cộng Hoà”; điều này sẽ gây khó khăn cho dự luật vì Đảng Dân Chủ đang nắm Thượng Viện và mọi uỷ ban, kể cả Uỷ Ban Đối Ngoại, của Thượng Viện.

Do đó, chúng tôi kêu gọi đồng hương nào có thể vận động được bất kỳ vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ nào thì xin liên lạc với chúng tôi để phối hợp. Xin lưu ý là hai vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ này không nhất thiết phải là thành viên của Uỷ Ban Đối Ngoại của Thượng Viện.

Đồng thời, chúng ta cần vận động toàn thể 18 vị thượng nghị sĩ thành viên của Uỷ Ban Đối Ngoại ở Thượng Viện để bỏ phiếu thuận khi dự luật được đưa ra biểu quyết. Họ thuộc 17 tiểu bang: New Jersey, California, Maryland, Pennsylvania, New Hampshire, Delaware, Illinois, New Mexico, Connecticut, Virginia, Tennessee, Idaho, Florida, Wisconsin, Arizona, Wyoming, và Kentucky.

Dưới đây là thỉnh nguyện thư mẫu để mọi người có thể sử dụng cho cả hai thành phần: (1) 18 thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hoà thuộc Uỷ Ban Đối Ngoại, (2) các thượng nghị sĩ Dân Chủ nói chung. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi đồng hương quan tâm đến đồng bào mỗi người góp một bàn tay.  Thỉnh nguyện thư mẫu viết cho TNS Barbara Boxer của tiểu bang California; Bà Boxer vừa thuộc Đảng Dân Chủ vừa là thành viên kỳ cựu của Uỷ Ban Đối Ngoại của Thượng Viện. Nếu ở tiểu bang khác, quý vị chỉ cần thay tên Barbara Boxer với tên của vị thượng nghị sĩ của mình. Nếu có câu hỏi hay cần thông tin hướng dẫn, xin liên lạc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thỉnh nguyện thư rất cần nhưng không đủ. Song song với thỉnh nguyện thư, chúng ta cần lập các phái đoàn để gặp trực tiếp từng vị thượng nghị sĩ hoặc ít ra là gặp nhân viên của họ để vận động. Việc này cần thực hiện ở cả văn phòng địa phương và văn phòng Quốc Hội của các thượng nghị sĩ. Sự phối hợp giữa địa phương và ở Hoa Thịnh Đốn rất quan trọng. Để tiện việc phối hợp hoặc nếu cần sự hỗ trợ để liên lạc với văn phòng của các thượng nghị sĩ, xin liên lạc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi cầu mong các cơ quan truyền thông đại chúng tiếp tay với cuộc vận động cho Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam trong giai đoạn tới đây bằng cách phổ biến rộng rãi thông tin này đến đồng hương ở khắp nơi.

===========================

November 10, 2013

The Honorable Barbara Boxer
US Senate
Washington DC 20510

Dear Senator Boxer:

We join other constituents of yours from across California to urge you to co-sponsor the Vietnam Human Rights Act, which passed the House overwhelmingly on August 1 and was recently introduced in the Senate as S.1649.

Political crackdown has escalated in Vietnam since 2007. With Burma initiating important reforms, Vietnam now stands out as the worst violator of human rights and worst enemy of democracy in Southeast Asia. According to international human rights organizations, there are some 120 confirmed prisoners of conscience in Vietnamese prisons. They have been falsely accused and convicted on bogus charges because they advocate for human rights, religious freedom and social justice. In the first six months of 2013 close to 50 human rights defenders have been arrested or sentenced. In addition there are approximately 450 political prisoners from different ethnic minorities.

According to Reporters Without Borders, Vietnam is the world’s second biggest prison for bloggers and cyber-dissidents, only after China. Thirty five bloggers are currently detained and their rank is swelling steadfastly. Vietnam’s Executive Decree 72, taking effect on September 1, will ban the use of blogs and other social media from sharing information from news sources. On August 26, the Freedom Online Coalition, comprised of 21 governments including the U.S. government, decries that “Decree 72 appears to be inconsistent with Vietnam’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as its commitments under the Universal Declaration of Human Rights.”

The Vietnamese government continues to suppress freedom of religion by requiring that all religious activities be pre-approved by the government. Independent religious groups are forced to submit themselves to state-sponsored religious organizations or be outlawed. Thousands of Protestant house churches, Cao Dai denominations, and Hoa Hao Buddhist organizations have been banned. The Unified Buddhist Church of Vietnam, the largest religious organization in Vietnam, has been outlawed since 1975.

We ask that you again co-sponsor Vietnam Human Rights Act. Its passage in the Senate will send a clear and strong message to the Vietnamese government that expanded trade and partnership with the U.S. must be pre-conditioned on significant improvements in human rights.

Sincerely,

Name:
Address:

Viết một bình luận