Người Việt Được Gởi Tu Nghiệp Tại Uỷ Hội Nhân Quyền Ở Hạ Viện

Mạch Sống, ngày 6 tháng 11, 2013

Một người trẻ Việt vừa đến làm việc tại Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos ở Hạ Viện để giúp tăng tiếng nói của cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ trong những vấn đề liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam.

Cô Elise Hồ Xuân Phương, đến từ Phoenix, Arizona, được tuyển vào làm tại Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos qua chương trình tài trợ tu nghiệp do một số cá nhân, nhóm và tổ chức người Việt chung sức thực hiện.  Quỹ học bổng này do BPSOS quản lý.

“Đây là bước quan trọng để tập thể người Việt ở hải ngoại yểm trợ công cuộc tranh đấu cho nhân quyền của đồng bào trong nước”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, nói.

Cô Xuân Phương  làm việc trực tiếp với văn phòng của DB Frank Wolf, Đồng Chủ Tịch của Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos.

Trong vai trò này cô Xuân Phương sẽ đẩy mạnh kế hoạch “đỡ đầu tù nhân lương tâm Việt Nam” mà BPSOS vừa khởi xướng, sắp xếp các buổi tiếp xúc giữa những phái đoàn người Việt với các vị dân biểu và thượng nghị sĩ của họ trong công cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam mà đặc biệt là Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam năm 2013, giúp tổ chức các buổi điều trần, chuyển hồ sơ nhân quyền đến các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ cũng như các cơ quan Liên Hiệp Quốc và tổ chức nhân quyền quốc tế…

“Tháng tới đây sẽ có buổi điều trần ở Quốc Hội về tình trạng các tù nhân lương tâm; đây sẽ là một trong những công tác đầu tay mà cô Xuân Phương được giao phó”, Ts. Thắng giải thích.

Giữa năm nay BPSOS phát động kế hoạch đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam. Vận động các vị dân biểu Hoa Kỳ mỗi người đỡ đầu một tù nhân lương tâm Việt Nam là một phần của kế hoạch này.

Ngoài ra cô Xuân Phương cũng sẽ được Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos giao trách nhiệm phụ giúp các vấn đề nhân quyền trên thế giới.

“Đây là cơ hội tốt để chúng ta tạo sự đoàn kết và phối hợp hành động với các lực lượng tranh đấu cho nhân quyền toàn cầu”, Ts. Thắng giải thích.

Đóng góp cho quỹ tài trợ tu nghiệp gồm những cá nhân, nhóm và tổ chức đã hưởng ứng cuộc tổng vận động Quốc Hội vào ngày 4 tháng 6 vừa qua. Cuộc vận động do BPSOS khởi xướng này đã quy tụ 800 đồng hương ở trên 30 tiểu bang đổ về Hoa Thịnh Đốn để cùng lên tiếng với trên 200 vị dân biểu Hoa Kỳ về vấn đề vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng ở Việt Nam.

Ngoài phần đóng góp tài chánh cho quỹ tài trợ tu nghiệp, phái đoàn Phoenix, AZ còn giới thiệu cô Xuân Phương vào chương trình tu nghiệp này.

Cuộc tuyển chọn được thực hiện qua hai vòng. Cuộc phỏng vấn vòng đầu được thực hiện bởi 3 người ở Dallas-Fort Worth, New Orleans và Chicago. Qua lời đề cử của những người này, BPSOS phỏng vấn vòng hai trước khi quyết định chọn vào chương trình.

Hàng tuần, Cô Xuân Phương làm việc 4 ngày trong Quốc Hội và 1 ngày ở BPSOS.

Ở BPSOS, cô sẽ tiếp tục được huấn luyện về kỹ năng tổ chức và lãnh đạo. Cô cũng sẽ hỗ trợ cho các nhóm nghiên cứu và vận động đang được thành lập ở hải ngoại để yểm trợ cho các nhóm tranh đấu nhân quyền và dân chủ ở trong nước.

Trong thời gian hai tuần huấn luyện ở BPSOS trước khi bắt đầu công việc với Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos, cô Xuân Phương đã tham gia một số buổi họp với các nhóm hoạt động ở Hoa Kỳ và Thái Lan mà BPSOS đang hướng dẫn về quốc tế vận.

Quỹ tài trợ được ra đời qua buổi họp của DB Frank Wolf với phái đoàn người Việt do cựu DB Cao Quang Ánh và Ts. Nguyễn Đình Thắng hướng dẫn để vận động Quốc Hội Hoa Kỳ nhân dịp Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến Hoa Kỳ vừa qua.

Trước khi tham gia chương trình tu nghiệp ở Quốc Hội, cô Xuân Phương là nhân viên của Tiểu Bang Arizona. Trước đó cô làm việc với Phòng Kiểm Tra Dân Số Liên Bang. Cô tốt nghiệp bằng Cử Nhân Pháp văn và Quốc Tế Học tại Đại Học University of Arizona và bằng Cao Học về Truyền Thông Học tại Arizona State University.

 

Viết một bình luận