Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam Vào Thượng Viện


Mạch Sống, ngày 6 tháng 11, 2013

Ngày hôm nay hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đưa Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam vào Thượng Viện.

TNS John Cornyn (Cộng Hoà, TX) và TNS John Boozman (Cộng Hoà, AR) đồng bảo trợ dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, chiếu theo ngôn ngữ của dự luật HR 1897 đã được thông qua Hạ Viện với đa số áp đảo.

 

“Đây là lúc cộng đồng người Việt ở khắp Hoa Kỳ cần đồng loạt vận động các thượng nghị sĩ ủng hộ luật nhân quyền cho Việt Nam”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, phát biểu.

Ngày 4 tháng 11, Ông đã hướng dẫn một phái đoàn người Việt tiếp xúc DB Alan Lowenthal (Dân Chủ, CA) tại văn phòng ở Long Beach, CA để kêu gọi ông ta vận động TNS Barbara Boxer (Dân Chủ, CA) đứng tên chung với TNS Cornyn và Boozman.

DB Lowenthal đồng ý với đề nghị này.

BPSOS đã soạn thảo thỉnh nguyện thư để cộng đồng người Việt ở California vận động TNS Boxer.

Trong vài ngày tới đây, BPSOS sẽ có tài liệu hướng dẫn thêm về cuộc vận động ở Thượng Viện.

 


Viết một bình luận