Lời Kêu Gọi Nhập Cuộc

Ngày 11 tháng 4, 2015

Nếu quý vị ở một trong những tiểu bang sau đây, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị: Colorado, Delaware, Idaho, Indiana, Maine, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, South Dakota, South Carolina, Utah, Vermont, và Wyoming.

Chúng tôi cần chính quý vị tham gia hay vận động người quen ở trong tiểu bang tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam 18 tháng 6 tới đây.

Đến nay, đã có phái đoàn từ 32 tiểu bang ghi danh tham gia tổng vận động này. Số phái đoàn này cho phép chúng ta tiếp xúc 64 vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ để vận động tự do và dân chủ cho Việt Nam trong thời điểm quyết định hiện nay. Các tiểu bang liệt kê ở tên chưa có phái đoàn ghi danh.

Mục tiêu của chúng tôi là tiến sát đến con số 45 tiểu bang để tiếp xúc tổng cộng 90 thượng nghị sĩ trong cuộc tổng vận động này.

 

Do đó, chúng tôi kêu gọi đồng hương ở những tiểu bang ở trên tham gia. Xin liên lạc Cô Xuân Phương: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay gọi cho Cô Kim Cúc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Quý vị đồng hương nào nhận được lời kêu gọi này, xin chuyển đến thân nhân và bạn bè của mình ở các tiểu bang trên.

Chúng tôi cũng kêu gọi giới truyền thông Việt ngữ giúp phổ biến lời kêu gọi này.

Chúng tôi vô cùng cảm ơn.

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Thay mặt Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ

Viết một bình luận