Tận Dụng Thế Công Dân Hoa Kỳ

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ba tháng tới đây là cơ hội để hướng Việt Nam vào một tiến trình dân chủ hoá mà không thể thoái lui.

Muốn vận dụng cơ hội này, chúng ta phải làm đúng việc và đúng cách.

Việc đúng là dùng thế công dân Hoa Kỳ để vận động chính phủ Hoa Kỳ ép Việt Nam thay đổi nếu muốn nhận sự chống đỡ của Hoa Kỳ về kinh tế và quốc phòng, điều mà Việt Nam đang cầu cạnh.

 

Cách đúng là dồn sức vào Quốc Hội, nơi quyết định chính sách quốc gia. Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) dù có được ký kết vẫn không hiệu lực nếu không được Quốc Hội phê chuẩn.

Thời điểm quyết định

Ba tháng tới đây sẽ chứng kiến nhiều diễn tiến quan trọng mà chúng ta có thể khai thác.

Đầu tháng 5 sẽ là cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam diễn ra ở Hà Nội.

Cuối tháng 5 là thời điểm Tổng Thống Obama mong muốn hoàn tất đàm phán TPP để rồi chuyển sang Quốc Hội biểu quyết.

Đầu tháng 6, phái đoàn của Uỷ Hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế sẽ đến Việt Nam thị sát.

Nếu đến khi ấy Việt Nam vẫn không chứng minh sự cải thiện nhân quyền một cách thoả đáng và phối kiểm được, chúng ta sẽ có căn cứ vững chắc để vận động Quốc Hội tạm đẩy Việt Nam ra khỏi TPP hoặc chỉ cho Việt Nam tư cách dự bị. Đồng thời chúng ta cũng có căn cứ để yêu cầu Bộ Ngoại Giao đưa Việt Nam vào danh sách CPC (cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tôn giáo trầm trọng); thời điểm để Bộ Ngoại Giao quyết định là cuối tháng 6 – đầu tháng 7.

Đó là lý do chúng tôi chọn 18 tháng 6 làm Ngày Vận Động Cho Việt Nam cho năm nay: tổng vận động Quốc Hội Hoa Kỳ vào đúng thời điểm quyết định triển vọng tham gia TPP của Việt Nam.

Mục tiêu vận động

Qua nhiều đợt tổng vận động trong 3 năm qua, chúng ta đã tích luỹ được một số thành quả cụ thể. Do áp lực từ Quốc Hội Hoa Kỳ, Việt Nam đã hứa hẹn:

(1) Tôn trọng quyền lập nghiệp đoàn tự do và độc lập ở cấp địa phương, theo từng xí nghiệp;

(2) Cứu xét  Luật Tôn Giáo trong năm nay để ban hành năm 2016;

(3) Cải tổ Bộ luật hình sự để trừng trị hành động xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân;

(4) Tu chính một số điều vi phạm nhân quyền trong Bộ luật hình sự, như 79, 88, 258;

(5) Trả tự do cho một số tù nhân lương tâm.

Những hứa hẹn này là một tiến triển tích cực, nhưng không đủ. Trong cuộc tổng vận động sắp đến, chúng ta sẽ đòi hỏi Hoa Kỳ:

(1) Cài luôn vào TPP cơ chế theo dõi việc thành lập nghiệp đoàn và biện pháp trừng phạt nếu Việt Nam không tôn trọng lời cam kết;

(2) Bảo đảm Luật Tôn Giáo sắp ban hành sẽ không đòi hỏi đăng ký thì mới được hoạt động tôn giáo;

(3) Bổ sung Bộ luật hình sự để trừng trị những ai xâm phạm quyền tự do lập hội của công dân;

(4) Xoá bỏ tất cả các luật và nghị định vi phạm nhân quyền;

(5) Trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.

Cần đa số

Để đạt được các mục tiêu trên, chúng ta cần sự ủng hộ của đa số các dân biểu Hạ Viện và nghị sĩ Thượng Viện.

Hiện nay đã có phái đoàn từ 28 tiểu bang ghi danh cho Ngày Vận Động Cho Việt Nam. Điều này cho phép chúng ta tiếp xúc và vận động 56 vị thượng nghị sĩ. Mục tiêu của chúng tôi là vận động cả 100 thượng nghị sĩ. Do đó rất cần sự tham gia của đồng hương ở các tiểu bang hiện chưa có phái đoàn: Alabama, Arkansas, Colorado, Delaware, Idaho, Indiana, Maine, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, South Carolina, Utah, Vermont, West Virginia, và Wyoming.

Đồng thời chúng ta vẫn cần vận động ở Hạ Viện. Tuy rằng năm ngoái chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ của đa số các dân biểu, nhưng nhiều người không còn tại chức sau cuộc tuyển cử vừa qua. Tôi ước lượng còn khoảng 160 vị dân biểu vẫn tiếp tục ủng hộ chúng ta. Và như vậy, để duy trì đa số, chúng ta cần vận động thêm 60 vị dân biểu nữa. Đây là những vị dân biểu mà phần lớn chúng ta chưa hề tiếp xúc. Tôi  kêu gọi các phái đoàn ở mỗi tiểu bang đã ghi danh hãy tuyển thêm đồng hương ở nhiều thành phố khác nhau để có thể tiếp xúc được nhiều dân biểu hơn.

Sức mạnh của chúng ta

Nếu mỗi người góp thế công dân của riêng mình, thì tổng hợp lại chúng ta có triển vọng ảnh hưởng chính sách Hoa Kỳ đối với Việt Nam vào thời điểm quyết định này và hướng Việt Nam đến tiến trình dân chủ hoá không thể thoái lui.

Tôi kêu gọi đồng hương ở khắp nơi tham gia cuộc tổng vận động mang tính cách quyết liệt tới đây. Để tham gia, xin liên lạc Cô Xuân Phương: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay gọi Cô Kim Cúc tại 703-538-2190.

 

Viết một bình luận