Nội Dung Chương Trình Vinh Danh và Tri Ân

Mạch Sống, ngày 3 tháng 4, 2015

Theo ban tổ chức, “Hành Trình Đến Tự Do” là chủ đề chung cho chương trình kéo dài 7 tháng, từ 25 tháng 5 đến cuối năm 2015. Mục đích của chương trình là, sau 40 năm kể từ ngày những người Việt đầu tiên đến Hoa Kỳ tị nạn, chúng ta vinh danh và tri ân những ai cho chúng ta tự do. Đó là đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tham chiến ở Việt Nam, và các cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà.

Chương trình này được thiết kế với 3 cách vinh danh và tri ân để mọi người đều có cơ hội tham gia và góp phần.

Vinh danh tiêu biểu tại Kennedy Center

Ban tổ chức cho biết đã hoàn tất việc tuyển chọn 8 người hay nhóm người để vinh danh ở Kennedy Center ngày 19 tháng 6 tới đây. Họ sẽ được vinh danh trên sân khấu của hí viện Eisenhower. Một trong những tiêu chuẩn tuyển chọn là tính tiêu biểu.

“Chẳng hạn, có người là binh nhất và có người là tướng lãnh,” Cô Jannette Diệp, trưởng ban tuyển chọn, giải thích.

Họ được chọn từ một danh sách dài do nhiều tổ chức và cá nhân người Việt và Hoa Kỳ đề cử.

Ban tuyển chọn gồm 7 thành viên. Họ đại diện cho BPSOS, Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ, VietAction và Vietnamese American Leadership Summit.

“Chúng tôi sẽ tuần tự công bố và giới thiệu những ai được chọn vào những tuần tới đây,” Ts. Nguyễn Đình Thắng phát biểu thay mặt cho ban tổ chức.

Ông cho biết là mỗi thành phần được vinh danh sẽ do một khuôn mặt thành đạt trong cộng đồng Việt giới thiệu trên sân khấu.

“Liền sau đó chúng tôi sẽ chiếu một video về cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật, và kế tiếp sẽ là tiết mục nghệ thuật biểu diễn phù hợp.”

Người hay nhóm người được vinh danh sẽ được mời lên sân khấu nhận kỷ vật và có đôi lời phát biểu.

Vinh danh chung tại Kennedy Center

Ngoài 8 người hay nhóm người được vinh danh trên sân khấu, ban tổ chức tạo cơ hội để mọi cá nhân, gia đình hay hội đoàn vinh danh những ân nhân của mình hay những ai mình quý trọng.

“Ai ai cũng có thể chọn người mình muốn vinh danh và tài trợ để đưa người ấy đến Kennedy Center, từ mua vé đến lo toan việc ăn ở trong mấy ngày ở Hoa Thịnh Đốn,” Ts. Thắng giải thích.

Chẳng hạn, một gia đình người Việt di tản nay đã thành đạt sẽ muốn vinh danh người bảo trợ (sponsor) cho gia đình mình năm xưa; hoặc con cái có thể tri ân chính bố mẹ của mình; hoặc một nhóm người có thể vinh danh một nhân sĩ đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng địa phương trong nhiều năm qua.

Mọi người được vinh danh cách này sẽ được nêu danh tính ở Kennedy Center, được mời đứng lên để được tri ân chung, và có tên trong tập chương trình ngày 19 tháng 6.

Ban tổ chức dành 20 ghế yếu nhân (VIP), ở mức giá $1,000 một ghế, và 40 ghế danh dự, ở mức giá $500 một ghế, cho việc vinh danh này.

Vinh danh trên mạng trực tuyến

Ngoài ra, mọi người đều có thể vinh danh người thân của mình do đã từng đóng góp công sức cho việc bảo vệ Miền Nam tự do. Muốn vậy, họ có thể cung cấp thông tin và hình ảnh của người được vinh danh tại: http://www.ourjourneytofreedom.org/nomination-form/

Ban tổ chức đang hình thành một nhóm để thường xuyên phối kiểm thông tin về người được vinh danh trước khi tải lên trang mạng http://www.ourjourneytofreedom.org/nominated-honorees/.

“Chúng tôi đang neo người và phải dồn hết nỗ lực để lo chương trình ngày 19 tháng 6 ở Kennedy Center cũng như các sinh hoạt ngày 18 và 20 tháng 6,” Ts. Thắng chia sẻ. “Khi công việc chuẩn bị này tạm ổn, chúng tôi sẽ đẩy mạnh chương trình vinh danh trên trang mạng trực tuyến.”

Theo Ông, trang mạng này có thể xem như là một bức tường “ảo” và sẽ tồn tại vĩnh viễn với hậu thế.

Giải thích lý do “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi” kéo dài 7 tháng, Ts. Thắng nói:

“Vì có văn phòng hoạt động ở nhiều thành phố, chúng tôi khởi đầu thật trang trọng ở thủ đô Hoa Kỳ và tiếp tục luân chuyển đến nhiều thành phố trong những tháng sau đó.”

Chương trình 7 tháng này sẽ được phát động ở Oceanside, California đúng ngày Chiến Sĩ Trận Vong của Hoa Kỳ (Memorial Day), 25 tháng 5. Hôm ấy 4 người sẽ khởi hành cuốc xe đạp xuyên Hoa Kỳ để đến Hoa Thịnh Đốn tham gia buổi trình diễn ở Kennedy Center ngày 19 tháng 6.

Quý vị có thể mua vé chương trình Kennedy Center tại http://www.ourjourneytofreedom.org/buying-tickets/

hoặc bằng cách liên lạc cô Kim Cúc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay 703-538-2190.

Viết một bình luận