Báo Cáo Về Tình Trạng Của Các Tôn Giáo ở Việt Nam

Ngày 30 tháng 1, 2015, Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, Ông Heiner Bielefeldt, công bố bản phúc trình về chuyến thị sát Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7, 2014. Bản phúc trình dựa vào các cuộc tiếp xúc với hàng trăm chứng nhân và những người am tường, kể cả ở trong và ở ngoài Việt Nam, về tình trạng tự do tôn giáo ở quốc gia này. Ngoài ra Ông Bielefeldt cũng đã nhận được gần một trăm bản báo cáo vi phạm tự tôn giáo trước và sau chuyến đi.

Bản phúc trình đưa ra những đề nghị cụ thể và thực dụng nhằm cải tiến hiện trạng, vốn được mô tả bởi Ông Bielefeldt là “các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng độc lập – có nghĩa là các công đồng này không được chính quyền công nhận – bị chính quyền giới hạn quyền tự trị và mọi hoạt động; và nếu họ hoạt động thì có thể bị trừng phạt vì chính quyền không tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và áp dụng các biện pháp theo dõi thường xuyên, đe dọa, sách nhiễu và đàn áp.”

Đây là một bản phúc trình có thẩm quyền và có giá trị về tình trạng tôn giáo ở Việt Nam, và hữu ích cho các nỗ lực cải tiến tình trạng ấy. Do đó chúng tôi, Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ và BPSOS, đã dịch tài liệu này sang tiếng Việt để mọi người Việt ở trong và ngoài nước tiện tham khảo.

Báo cáo tiếng Anh: http://dvov.org/wp-content/uploads/2015/02/mission-to-vietnam-report-unsr-freedom-of-religion-or-of-belief.pdf

Bản dịch tiếng Việt: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/Mission-to-Vietnam-Report-UN-Special-Rapporteur-on-freedom-of-religion-or-of-belief-Vietnamese.pdf

Và dưới đây là bản tuyên bố báo chí của Ông Bielefeldt tại buổi họp báo ngày 31 tháng 7, 2014 ở Hà Nội, vào ngày chót của chuyến thị sát Việt Nam.

Tuyên bố báo chí tiếng Anh: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14914&LangID=E

Bản dịch tiếng Việt: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/StatementVietnameseVersion31July2014.pdf

Viết một bình luận