Đề Nghị CPC Cho Việt Nam

Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Công Bố Bản Phúc Trình Thường Niên

Ngày 1 tháng 5, 2015

Ngày 30 tháng 4, Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế công bố bản phúc trình hàng năm về tình trạng tự do tôn giáo ở trên toàn thế giới và đề nghị các quốc gia phải đưa vào danh sách quan tâm đặc biệt (CPC) vì đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng; Việt Nam ở trong số các quốc gia này.

Bản phúc trình nhận định rằng tuy có một ít cải thiện, chính quyền Việt Nam tiếp tục dùng luật và các biện pháp hành chánh để kiểm soát và khống chế các tín đồ và cộng đồng tôn giáo độc lập.

Bản phúc trình tóm tắt tình trạng của Phật Giáo Thống Nhất, Phật Giáo Khmer Krom, Cao Đài, Công Giáo, Tin Lành Hmong, Tin Lành Montagnard, Tin Lành Mennonite, và Phật Giáo Hoà Hảo.

Đặc biệt, bản phúc trình trích dẫn lời phát biểu của LM Phan Văn Lợi tại buổi điều trần qua video tại Quốc Hội Hoa Kỳ do BPSOS phối hợp tổ chức vào tháng 3 năm ngoái.

“Ông mô tả các khó khăn, trở ngại, sách nhiễu, và đôi khi tù đày mà linh mục và giáo dân phải đối mặt khi lên tiếng về tín ngưỡng của mình,” bản phúc trình viết.


“Chúng tôi cung cấp khá nhiều tài liệu về tình trạng đàn áp các tôn giáo ở Việt Nam cho Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc BPSOS, cho biết.

Trong suốt năm 2014, BPSOS cùng với hai tổ chức bạn ở Anh Quốc và Đức Quốc đã huấn luyện khoảng 200 thành viên của các cộng đồng tôn giáo về kỹ năng báo cáo vi phạm tự do tôn giáo.

Theo Ts. Thắng, họ đã soạn gần 100 báo cáo để BPSOS chuyển cho Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

“Chưa bao giờ quốc tế có nhiều thông tin về tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam như gần đây,” Ts. Thắng nói.

Theo Ts. Thắng, nhằm chia sẻ với các tổ chức cùng vận động nhân quyền và tự do tôn giáo, một số các báo cáo này được lưu trữ tại trang Tiếng Nói Dân Chủ Của Việt Nam: http://dvov.org/religious-freedom/. Đây là trang blog do BPSOS thực hiện để đưa tiếng nói của đồng bào trong nước đến quốc tế.

Đầu tháng 3 năm nay, một phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam đã họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế để trình bày cụ thể về tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam và đưa ra một số đề nghị.

Theo chương trình hiện nay, một phái đoàn của Uỷ Hội sẽ đến Việt Nam để thị sát tình trạng của các tôn giáo độc lập.

“Tự do tôn giáo là trọng tâm của nỗ lực vận động của chúng tôi trong suốt năm 2015,” Ts. Thắng cho biết. “Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ cùng đồng ý với trọng tâm này.”

Ngày hôm nay, DB Matt Salmon (Cộng Hoà, Arizona) lên đường đi Việt Nam; quan tâm của Ông là tình trạng đàn áp tôn giáo.

Cuối tuần này, phái đoàn Hoa Kỳ sẽ lên đường đến Việt Nam cho cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai quốc gia. Đại Sứ Lưu Động Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Ông David Saperstein, cùng với một số nhân viên, tham gia phái đoàn và sẽ ở lại để đích thân tìm hiểu tình hình tôn giáo tại quốc gia này.

Cũng đầu tháng 3, phái đoàn đa tôn giáo người Việt đã họp với Đại Sứ Saperstein. Mới đây, Ông Đặng Đức Hân Hoan đại diện Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ đã cung cấp thêm tài liệu về đàn áp tôn giáo ở Việt Nam cho Đại Sứ Saperstein.

Bản phúc trình có bản dịch tiếng Việt: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Vietnam%202015_Vietnamese.pdf

Ghi danh tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam: http://www.cfdvn.org/?page_id=84

Mua vé Chương Trình Vinh Danh và Tri Ân ở Kennedy Center: http://www.ourjourneytofreedom.org/buying-tickets/

 

Viết một bình luận