Năm Ngoái Không Khai Thuế, Nay Phải Làm Gì?

Thành Phan

Với nhiều lý do, nhiều người đã không khai thuế năm ngoái và có thể quý vị cũng không biết rõ mình có nên khai thuế hay không. Dù với lý do gì, hãy khai và nộp hồ sơ thuế càng sớm càng tốt. Nếu quý vị cần người giúp đỡ trong việc khai thuế, Sở Thuế Vụ luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

Không khai thuế đúng thời hạn có thể gây thiệt hại nhiều cho quý vị hoặc quý vị sẽ nợ nhiều thuế hơn, hoặc quý vị sẽ không nhận được số tiền thuế mình đã đóng dư (refund). Nếu quý vị nợ thuế, chậm trễ trong việc khai thuế sẽ dẫn đến hậu quả là quý vị phải đóng cả tiền phạt lẫn tiền lời trên số thuế còn thiếu. Càng để lâu chừng nào, số tiền phạt và nợ càng tăng.

Trường hợp quý vị có tiền refund và đã không nộp hồ sơ thuế năm ngoái, quý vị sẽ không bị phạt. Nhưng nếu trong một thời gian nhất định, thường là 3 năm kể từ ngày cuối cùng của thời hạn khai thuế cho năm trước đó, quý vĩ sẽ không thể khai để nhận lại số tiền này.

Những người, hoặc những gia đình, có nguồn thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn để nhận tiền miễn giảm thuế đặc biệt (EITC) phải hộp hồ sơ thuế mới nhận được loại giảm thuế này. Với lợi tức thấp, họ có thể không cần phải khai thuế, nhưng để nhận được tiền EITC, họ nên nộp đơn thuế.

Quý vị có cần phải khai thuế hay không sẽ tuỳ thuộc vào một số các yêu tố, bao gồm tình trạng hôn nhân, tuổi tác, và tổng thu nhập hằng năm của quý vị. Một số người dù không thiếu thuế, họ vẫn phải nộp đơn thuế. Cho dù quý vị không cần phải nộp đơn thuế, quý vị cũng nên khai thuế để nhận số tiền refund dành cho mình. Trường hợp quý vị muốn biết làm thế nào để khai thuế cho những năm trước đây, xin vào trang web của IRS tại địa chỉ http://www.irs.gov/, hay gọi số điện thoại miễn phí cá nhân 1-800-829-1040, hoặc đến văn phòng làm việc IRS địa phương để biết thêm chi tiết về việc này.

Chọn người Khai Thuế Giúp Mình

Hầu hết những người giúp khai thuế cho người khác lấy tiền công là những người có nhiều kinh nghiệm, trung thực và thực hiện công việc khai thuế cho tân chủ của họ một cách tận tâm. Nhưng người đóng thuế cũng vẫn nên thận trọng khi nhờ người khai thuế giúp mình, bất kể người đó là một cá nhân hay một công ty cung cấp dịch vụ khai thuế, vì, sau cùng thì chỉ có chính người ký tên trên hồ sơ thuế chịu trách nhiệm về những điều đã khai.

Sau đây là một vài đóng góp giúp người đóng thuế cân nhắc khi chọn người khai thuế giúp mình:

– Hãy tránh những người tuyên bố rằng họ có thể giúp quý vị lấy lại tiền thuế nhiều hơn những chuyên viên khai thuế khác.

– Tránh những người chỉ lấy lệ phí trên tỉ lệ phần trăm số tiền refund của quý vị.
– Hãy hỏi thăm những người khác xem họ khai thuế ở đâu, với ai để biết xem họ có gặp vấn đề gì khi nhờ những người này khai thuế giúp.

– Hãy nhờ những chuyên viên khai tuế có uy tín khai thuế giúp mình. Họ là những người ký tên vào tờ khai thuế khi giúp quý vị khai thuế, và cung cấp cho quý vị bản sao tờ khai thuế đó.

– Hãy cân nhắc việc người hay công ty giúp quý vị khai thuế có thể không làm việc sau các thángkhai thuế, hoặc có thể biến mất sau vài năm nữa, khi quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp về hồ sơ thuế mình đã nộp.

– Hãy tìm hiểu thànht ích của những người giúp mình khai thuế lấy công để biết họ là ai: người khai thuế chuyên nghiệp, người mở văn phòng khai thuế có đăng ký với Sở Thuế Vụ, chuyên viên kế toàn, hay luật sư chuyên trách thuế vụ và kế toàn cho quần chúng có bằng cấp chuyên môn? Nên nhớ chỉ có luật sư, chuyên viên kế toàn, và những người có đăng ký mở văn phòng khai thuế mới có thể làm đại diện cho người dân về mọi vấn đề liên quan đến thuế má như kiểm toán hồ sơ thuế, thu tiền thuế còn thiếu, và kháng án. Những người khai thuế khác chỉ có thể làm đại diện cho người đóng thuế trên lĩnh vực kiểm tra hồ sơ thuế.

– Tìm hiểu xem các hoạt động của người hay cơ quan giúp khai thuế có liên kết với các hoạt động caủ một bộ phận chuyên môn nào khác để cập nhật hoá các kiến thúc chuyên môn và kịp thời đào tạo nhân viên với các kiến thức cập nhật cũng như buộc họ phải tuân theo các đòi hỏi về đạo đức nghề nghiệp.

Điều quan trọng nhất là quý vị đừng bao giờ ký tên vào một tờ đơn khai thuế chưa điền gì hết; và cũng đừng bao giờ keý tên vào một tờ khai thuế đã ghi đầy chữ mà mình không hề đọc qua. Quý vị cần phải hiểu rõ những điều ghi trên đó trước rồi hãy ký tên.

Tiếc thay, những người khai thêú giúp không có lương tâm vẫn luôn tồn tại và có thể gây ra những rắc rối liên quan đến tiền bạc và pháp luật cho thân chủ của họ. Các ví dụ điển hình nhất về các hành vi không chính đáng của những người gúp khai thêú bất chính bao gồm việc khai và nộp các hồ sơ thể giả mạo, trên giấy hoặc cả qua mạng thông tin điện tử, khai ác chi phí cá nhân hoặc hci phí kinh doanh không có thực, sử dụng các loại miễn giảm và tín thuế không hề có hoặc khai quá số người họ được khai để miễn giảm thuế. Có một số những người giúp khai thuế đã giả mạo ra các con số trong khoản thu nhập cá nhân để nhận tiền thuế giảm, như tiền miễn giảm thuế EITC.

Trốn khai thuế là hành động vừa tai hại vừa vi phạm luật hình sự mà hậu quả có thể là bị phạt tù lên đến 5 năm với số tiền phạt là 250,000. Xin quý vị nhớ kỹ một điều, bất kể ai là người khai thuế giúp cho quý vị, quý vị vẫn là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả các thông tin ghi trên hồ sơ thuế của mình.

Tóm lại, khi có điều gì nghi ngờ, hãy làm sáng tỏ vấn đề trước đã. Nếu quý vị thấy có những điều không đúng với sự thật trên hồ sơ thuế của mình, hãy nhờ một người khai thuế chuyên muôn đáng tin cậy để hỏi lại, hay đến Sở Thuế Vụ để hỏi trước khi bị liên can đến những điều phiền phức.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

 

Viết một bình luận