Hạ Viện Hoa Kỳ Biểu Quyết về Nhân Quyền Việt Nam


Quốc Vinh
SBS Audio and Language

Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện Hoa Kỳ biểu quyết và đã thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR 1897) hôm 27/6.

Luật Nhân quyền cho Việt Nam 2013 mang số hiệu HR 1897 do dân biểu Chris Smith đề xướng và được các nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đồng bảo trợ nêu ra các biện pháp giúp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam.

Luật này đã được Tiểu ban Nhân quyền của Hạ viện Mỹ biểu quyết tán thành hôm 15/5 vừa qua.Trước đó nhiều tổ chức của người Việt ở hải ngoại đã ra sức vận động các dân biểu cũng như lấy chữ ký cho thỉnh nguyện thư.

Một trong các tổ chức đó là BPSOS ở Washington, mà giám đốc là Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.

Xin bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn.


Viết một bình luận