Học Bổng Gates Millennium


“Tôi cảm thấy tự hào và cảm khích những gì BPSOS và SYBEP (Chương Trình Thanh Niên Xe Đạp và Mùa Hè) đã rèn luyện nhân cách tôi để giúp tôi đạt được học bổng Gates Millennium Scholarship. Họ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi thông qua hoạt động giúp đỡ cộng đồng, học thức cùng với sự nhận thức của tôi về tầm quan trọng của học vấn. BPSOS và SYBEP đã giúp đỡ tôi thành công cụ thể là việc nhận được học bổng này. Tôi khuyến khích các bạn thanh niên khác nên tham gia vào các công việc giúp đỡ cộng đồng không chỉ cho chương trình BPSOS mà còn thông qua các tổ chức khác để giúp tạo ra một cong đồng và cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người xung quanh.”
~ Phat Nguyen, senior, South Philadelphia High School

Trong số 55.000 học sinh thực hành từ khắp nơi trong nước, Nguyễn Phát là một trong số 1.000 học sinh đầy may mắn đã có thể đạt được một trong những học bổng cao và có uy tín nhất tại Hoa Kỳ, đó là Quỹ Học bổng Bill and Melinda Gates Millennium. Người nhận học bổng được hỗ trợ học phí đại học và phát triển tinh thần lãnh đạo. Học bổng được tái hỗ trợ qua trường đại học và tốt nghiệp trung học.

Nguyễn Phát là một thành viên tích cực của Chương Trình Nâng Cao Năng Lực Thanh Thiếu Niên Á Châu của BPSOS-Delaware Valley, nơi mà anh đã trải qua các khóa đào tạo lãnh đạo trong năm học, và được nhận vào Chương Trình Thực Tập Thanh Thiếu Niên Mùa Hè của BPSOS, anh đạt được tinh thần lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp cao sâu, phương tiện giúp anh trở thành một nhà lãnh đạo trẻ hoạt động trong cộng đồng của chúng ta.

Mùa hè này, Phát, cùng với 24 học sinh trung học khác, sẽ tham gia chương trình thực tập mùa hè năm 2013, các thanh thiếu niên sẽ chạy trong vòng 6 tuần kể từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8. Học sinh sẽ được bồi dưỡng cho 20 giờ một tuần ở mức $7.25 một giờ.

BPSOS đang nhận đơn xin tham gia: Nếu con em của quý vị trong hạn tuổi từ 14-21 đang học trung học hoặc sẽ vào trung học vào mùa Thu tới, hoặc quý vị muốn con em mình gia nhập Chương Trình Thực Tập Mùa Hè của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với Minh Nguyễn tại số: 267-312-9136 hoặc email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Chúng tôi mong muốn xây dựng thế hệ kế tiếp mà các nhà lãnh đạo trẻ sẽ góp mặt trong cộng đồng của chúng ta.


Viết một bình luận