Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế: Đề Nghị CPC Cho Việt Nam

Mạch Sống, ngày 30 tháng 4, 2013

Hôm nay, Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế công bố bản phúc trình hàng năm và đề nghị Hành Pháp chỉ định thêm 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào thành phần Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concerns, hay CPC).

Về lý do đề nghị CPC cho Việt Nam, bản phúc trình viết: “Tình trạng tự do tôn giáo vẫn rất tồi tệ dù có một số thay đổi tích cực trong thập niên qua đối đáp lại sự chú ý của quốc tế. Chính quyền Việt Nam tiếp tục bỏ tù các cá nhân vì lý do hoạt động tôn giáo hay vận động cho tự do tôn giáo. Họ sử dụng lực lượng đặc nhiệm công an tôn giáo và luật mơ hồ về an ninh quốc gia để trấn áp các hoạt động độc lập của Phật Giáo, Tin Lành, Hoà Hảo và Cao Đài, và tìm cách chặn đứng sự phát triển của Tin Lành Giáo và Công Giáo trong các dân tộc thiểu số qua hình thức kỳ thị, bạo lực và cưỡng bức bỏ đạo.”

Bản phúc trình nêu ra nhiều trường hợp nổi bật về đàn áp tôn giáo, gồm một số cá nhân bị đánh đập hay tù đày. Trong đó có trường hợp xử tù các thanh niên Công Giáo, việc đàn áp và bỏ tù các tín hữu Tin Lành người Hmong và Thiểu Số Tây Nguyên, việc kiểm soát hoạt động của Phật Giáo Hoà Hảo và Cao Đài, việc tịch thu đất đai tài sản của nhiều tổ chức tôn giáo, và việc bắt bỏ đạo. Vấn đề đàn áp Giáo Xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng cũng được nêu ra.

Bản phúc trình đặc biệt quan tâm đến Nghị Định 92 (92/2012/NĐ-CP) về Tôn Giáo và cho đó là một bước đi lùi sẽ tạo nhiều khó khăn cho các nhóm tôn giáo đang hoạt động không chính thức.

Bản phúc trình cũng đưa ra những đề nghị cụ thể cho cả Hành Pháp và Quốc Hội Hoa Kỳ.

Một đề nghị quan trọng cho Hành Pháp là đặt ra những điều kiện mà chính quyền Việt Nam cần thực thi để không bị đưa vào hay giữ ở trong danh sách CPC.

Đối với Quốc Hội, bản phúc trình đề nghị mọi gia tăng ngân sách viện trợ cho Việt Nam đều phải song hành với sự gia tăng ngân sách để phát triển nhân quyền, tự do tôn giáo, xã hội công dân và thể chế pháp quyền. 

Bản phúc trình cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ quan tâm bảo vệ những người bị đàn áp, qua chính sách định cư tị nạn.

Ngày 10 tháng 4 vừa qua, BPSOS đã tổ chức một phái đoàn gồm các lãnh đạo tôn giáo và các nhà tranh đấu cho nhân quyền tiếp xúc với Ts. Katrina Lantos Swett, Chủ Tịch Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Phái đoàn cung cấp nhiều thông tin về sự đàn áp tôn giáo, vừa thô bạo vừa tinh vi, ngày càng gia tăng ở trong nước.

Mục đích chính của buổi tiếp xúc là bàn thảo phương thức phối hợp hành động và chia sẻ thông tin về lâu dài.

“Trong cộng đồng Việt ở hải ngoại, chúng ta có nhiều thông tin có thể giúp ích cho Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế trong việc soạn thảo phúc trình hàng năm và đôn đốc việc thự thi chính sách và luật pháp Hoa Kỳ về tự do tôn giáo,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, cho biết. 

Trước đây, qua sự vận động của BPSOS, Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo đã cử Ts. Scott Flipse, Phụ Tá Giám Đốc về Nghiên Cứu và Chính Sách, đi Thái Lan để phỏng vấn các giáo dân Cồn Dầu khi họ vừa chạy sang Thái Lan lánh nạn sau cuộc đàn áp đẫm máu bởi công an Đà Nẵng ngày 4 tháng 5, 2010.

Ông Trần Thanh Tiến, một trong số các nạn nhân này, vừa đến Hoa Kỳ tị nạn và cũng có mặt trong phái đoàn do BPSOS tổ chức.

Cùng hiện diện tại buổi họp có Ts. Flipse và cựu Đại Sứ Jackie Wolcott, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Hội.

Về phía phái đoàn Việt còn có cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh.

Để đọc bản phúc trình: http://www.uscirf.gov/reports-and-briefs/annual-report/3988-2013-annual-report

Bài liên quan:

Phái Đoàn Việt Ở Hoa Kỳ Vận Động Cho Tự Do Tôn Giáo Ở Việt Nam
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2641

Để Yểm Trợ Cuộc Tranh Đấu Ở Trong Nước Cho Nhân Quyền Và Dân Chủ
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2648

Thêm một chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2629

Ngày Tổng vận động cho Nhân quyền Việt Nam được phát động tại Mỹ
http://www.voatiengviet.com/content/ngay-tong-van-dong-cho-nhan-quyen-vietnam-duoc-phat-dong-tai-my/1646358

Viết một bình luận