Để Yểm Trợ Cuộc Tranh Đấu Ở Trong Nước Cho Nhân Quyền Và Dân Chủ

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 12 tháng 4, 2013

Vừa rồi, một số đồng bào ở hải ngoại và ở quốc nội biết về cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn trong hai ngày 10 và 11 tháng 4. Trong hai ngày ấy một số nhà lãnh đạo tôn giáo và nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền đã tham gia các sinh hoạt: họp báo, họp với các phụ tá lập pháp của Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện, họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và tham dự buổi điều trần về nhân quyền. 

Các sinh hoạt này nằm trong kế hoạch vận động 2013-2014, mà mục đích dài lâu là yểm trợ cho những nỗ lực tranh đấu đang diễn ra ở trong nước cho một Việt Nam tương lai có nhân quyền và dân chủ.

Kế hoạch có 3 mục tiêu cụ thể:

– Quốc tế vận để yểm trợ cho các đòi hỏi về nhân quyền và dân chủ của đồng bào quốc nội.

– Thiết lập tiến trình hội ý và hợp tác thường trực giữa chính quyền Hoa Kỳ và cộng đồng Mỹ gốc Việt về các chính sách đối với Việt Nam và ảnh hưởng đến cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ.

– Phát triển khả năng phối hợp và vận động quần chúng cho tập thể người Mỹ gốc Việt, đặc biệt trong giới trẻ.

Phương án thực hiện kế hoạch trong hai năm 2013-2014 gồm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Tháng 1-5

Trọng tâm của giai đoạn này là vận động Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện đưa ra các đạo luật về nhân quyền riêng cho Việt Nam.

Cuối tháng 12 năm ngoái, nhóm chủ xướng kế hoạch đã có nhiều buổi họp riêng với một số vị dân biểu cho một lịch trình hành động chung.

Theo lịch trình này, các thông tin cần thiết cho hành động lập pháp được cung cấp qua 4 buổi điều trần liên tiếp. Buổi điều trần ngày 11 tháng 4 là buổi đầu. Buổi điều trần thứ hai sẽ diễn ra ngày 18 tháng 4. Hai buổi còn lại đang trong vòng chuẩn bị.

Cả 4 buổi điều trần này có hai nhiệm vụ:

(i) Vận động Hành Pháp thực thi đối với Việt Nam các luật hiện hành (chỉ định CPC, xếp vào Hạng 3 về buôn người, cắt viện trợ vì cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ)

(ii) Vận động Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện đưa ra Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và Đạo Luật Chế Tài Vi Phạm Nhân Quyền Ở Việt Nam.

Giai đoạn 2: “Ngày Vận Động Cho Việt Nam”, 4 tháng 6

Trong ngày này, nhiều phái đoàn từ các nơi sẽ về Hoa Thịnh Đốn để:

– Vận động từng vị dân biểu và thượng nghị sĩ cho 2 đạo luật nhân quyền kể trên

– Yêu cầu lưỡng viện Quốc Hội cài điều kiện nhân quyền vào các thoả thuận mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Giai đoạn 3:  Tháng 6, 2013 – cuối năm 2014

Phối hợp đồng hương ở khắp Hoa Kỳ tiếp tục vận động theo từng địa phương khi các vị dân cử trở về làm việc tại khu vực cử tri. Các hoạt động cụ thể sẽ tuỳ thuộc diễn tiến lập pháp và sẽ được thông báo sau.

Nhắc lại, trọng tâm của cuộc vận động năm 2013-2014 là Lập Pháp, tập trung nhiều vào Quốc Hội. Cuộc vận động năm ngoái (2012) có trọng tâm là Hành Pháp và tập trung nhiều vào Toà Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao.

Để chuẩn bị cho năm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2012 đã có cuộc vận động ở Quốc Hội với trên 500 đồng hương tham dự. Đây là bước chuẩn bị chứ chưa phải là cuộc vận động chính thức, vì muốn tăng triển vọng thành công cho một đạo luật thì phải khởi sự trong năm đầu của mỗi nhiệm kỳ 2 năm của Quốc Hội, nghĩa là các năm lẻ (như năm 2013). Cuộc vận động năm ngoái ở Quốc Hội mang tính cách thao dợt, yếu tố cần thiết để tăng hiệu quả cho cuộc vận động dài hơi trong năm nay và năm 2014.

Trên đây là phác hoạ tổng thể. Bất kỳ kế hoạch nào cũng sẽ có những thay đổi khi thực hiện, do tình thế chuyển biến cách thuận lợi hay bất lợi. Dù trong thực tế chúng ta có thể sẽ không đạt được tất cả mọi điều dự kiến. hành động có kế hoạch (nghĩa là có mục đích rõ rệt, mục tiêu cụ thể và phương án hành động rõ ràng) sẽ giúp chúng ta:

–  Tập trung vào những việc cần thiết và loại bỏ những hành động phí năng lực

– Xây dựng bước sau trên thành quả của bước trước để luôn luôn tiến đến gần mục đích

– Không mất định hướng chiến lược dù uyển chuyển về chiến thuật

– Tạo khung sườn chung để những người cùng tâm huyết góp gió thành bão

Dĩ nhiên khi công bố kế hoạch thì nền móng đã phải được âm thầm chuẩn bị từ trước, nhiều khi rất lâu từ trước.

Viết một bình luận