Phái Đoàn Việt Ở Hoa Kỳ Vận Động Cho Tự Do Tôn Giáo Ở Việt Nam

Mạch Sống, ngày 10/04/2013

Chiều hôm nay một phái đoàn 30 người Việt đến từ nhiều thành phố tiếp xúc với Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Bà Ts. Katrina Lantos Swett, Chủ Tịch của Uỷ Hội, đón tiếp phái đoàn và đón nhận các thông tin về đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Các thành viên của phái đoàn, đến từ nhiều thành phố, đã thay phiên trình bày về những khó khăn, bức bách mà các giáo hội ở Việt Nam đang phải đối mặt.

Hoà Thượng Thích Giác Đẳng và Hoà Thượng Thích Viên Lý trình bày đại thể những biện pháp đàn áp nhắm vào Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất. Mục Sư Nguyễn Minh Thắng chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn gặp phải khi làm việc với các hội thánh tư gia ở Việt Nam. Nữ Luật Sư Anna Buonya  thuộc  tổ chức Montagnard Human Rights Organization và nữ Luật Sư Yunie Hong thuộc tổ chức Hmong National Development nêu lên các cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào các dân tộc bản địa Tây Nguyên và Hmong.

Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh đã dùng trường hợp Giáo Xứ  Cồn Dầu, Đà  Nẵng để minh hoạ các biên pháp đa dạng mà chính quyền Việt Nam sử dụng để đàn áp tôn giáo: cưỡng chế đất, bắt bớ, đánh đập, tra tấn, bỏ tù…

Tình trạng của các đồng bào bị đàn áp tôn giáo đang lánh nạn ở Thái Lan cũng được nêu lên.

Sau khi lắng nghe phái đoàn, Ts. Swett chia sẻ mối quan tâm của phái đoàn về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam và đề nghị một số biện pháp phối hợp giữa Uỷ Hội Hoa Kỳ Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Ts. Swett cho biết là Uỷ Hội đang soạn bản phúc trình về tình trạng tự do trên thế gi ới, sẽ phổ biến trong vài tuần tới đây, và các đóng góp của phái đoàn sẽ được Bà đặc biệt lưu tâm.

Cuối buổi họp, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, kêu gọi Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế yểm trợ tiếng nói của các giáo hội độc lập đang kêu gọi thay đổi hiến pháp.

Cùng hiện diện với Ts. Swett còn có Đại Sứ Jacqueline Wolcott, Giám Đốc Điều Hành, và Ts. Scott Flipse, Phụ Tá Giám Đốc về Chính Sách và Nghiên Cứu của Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

Buổi sáng, phái đoàn người Việt đã tham dự buổi họp báo tại Quốc Hội với sự tham dự của DB Christopher Smith va DB Frank Wolf.

Sau đó phái đoàn có buổi họp bàn tròn với các phụ tá lập pháp của Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện Hoa Kỳ trước khi đến họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

Tham gia trong phái đoàn còn có LM Hoàng Văn Thiên, Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo ở Bắc Virginia; các Ông Đỗ Như Điện và Huỳnh Hữu Thuận, đại diện Phong Trào Giáo Dân; Mục Sư Huỳnh Hữu Thuận đến từ North Carolina; Đại Đức Thích An Minh; Ông Rong Nay, Chủ Tịch hội Montagnard Human Rights Organization; các Ông Andrew Từ và Kevin Champa đại diện cộng đồng người Chàm; Gs. Nguyễn Quốc Khải; Ông Nhân Phạm đại diện Cộng Đồng Việt Nam DC-MD-VA. Đặc biệt có sự tham dự của Ông Trần Thanh Tiến, một giáo dân Cồn Dầu đã từng bị bắt giam và tra tấn.

Cùng tham gia phái đoàn còn có nhiều người ở trong vùng, kể cả một số người trẻ, đi yểm trợ.

Bài liên quan:

Nhân Quyền Việt Nam Bị Lưu Ý
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2638

Tổng Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2629

Viết một bình luận