Đẩy Mạnh Vận Động Lập Pháp Cho Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”

Thông Báo của BPSOS, Ngày 5 tháng 4, 2013

Như nhiều cơ quan truyền thông vừa đưa tin, chúng tôi đang làm việc với Quốc Hội Hoa Kỳ  để chuẩn bị buổi điều trần về tình trạng chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ trong suốt mấy chục năm qua.

Điểm mấu chốt của chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” là đòi hỏi Hành Pháp Hoa Kỳ thực thi luật pháp hiện hành để bảo vệ tài sản và quyền lợi của công dân Hoa Kỳ. Nếu Hành Pháp Hoa Kỳ không chịu thực thi trách nhiệm, mọi việc sẽ tiếp tục bị khựng lại. Chính bởi vậy, buổi điều trần trước Quốc Hội là bước quan trọng trong nỗ lực vận động Lập Pháp áp lực Hành Pháp can thiệp cho các công dân Hoa Kỳ bị xâm phạm tài sản.

Theo dự trù của chúng tôi hiện nay, buổi điều trần sẽ diễn ra vào tuần cuối của tháng 4. Tuy nhiên ngày giờ nhất định còn tuỳ thuộc vào lịch làm việc của Quốc Hội Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ sau khi được xác định bởi Quốc Hội.

Vào ngày 4 tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc tổng vận động tại Quốc Hội về nhân quyền ở Việt Nam. Các phái đoàn người Việt từ nhiều thành phố sẽ kéo về HTĐ để tiếp xúc từng văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ một. Vấn đề tài sản của công dân Hoa Kỳ và của các giáo hội bị cưỡng đoạt sẽ là một trọng tâm của cuộc tổng vận động này. Chúng tôi rất mong những Quý Vị là nạn nhân, dù ở xa xôi, sẽ cố gắng tham gia. Trong các vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của cử tri, không có gì ảnh hưởng đến các vị dân cử hơn là tiếng nói đích thân của cử tri.

Ngay lúc này, chúng tôi đang cần các sự yểm trợ sau đây cho chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”:

–   Xin Quý Vị nào ở vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận cố gắng tham gia buổi điều trần vào cuối tháng 4 hay đầu tháng 5 để bày tỏ mối quan tâm của đông đảo người Mỹ gốc Việt.

–  Xin Quý Vị nào là nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản cố gắng sắp xếp thời giờ để tham gia cuộc tổng vận động ngày 4 tháng 6 để trực tiếp kêu gọi sự can thiệp của những vị dân cử đại diện cho mình. Trong trường hợp vì tuổi già sức yếu nên không tham gia được, Quý Vị có thể uỷ nhiệm cho con cháu tham gia thay cho mình.

–   Xin báo cho chúng tôi biết gấp nếu như đất đai của Quý Vị nay đang bị nhà nước Việt Nam cho một công ty Hoa Kỳ mướn (chẳng hạn như công ty Intel đã mướn đất trong khu Saigon Hi-Tech Park ở Quận 9). Đồng thời xin giúp chúng tôi truy tìm những người ở trong trường hợp như vậy.

–   Chuyển thông tin về chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” đến bạn bè, thân hữu và khuyến khích họ tham gia. Càng đông đảo công dân Hoa Kỳ lên tiếng trong lúc này, chúng ta càng có hy vọng lôi kéo được sự yểm trợ của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Nếu cần thêm thông tin hay muốn ghi danh tham gia buổi điều trần hay cuộc tổng vận động, xin liên lạc Cô Kim Cúc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay 703-538-2190.

Bài Liên Quan:

Tổng vận động cho nhân quyền ở Việt Nam

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2629

Quốc Hội Hoa Kỳ: Điều Trần Về Nhân Quyền Việt Nam
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2627

Quốc Hội Hoa Kỳ Sẽ Điều Trần Về Tài Sản Bị Cưỡng Đoạt
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2626

Viết một bình luận