Tổng Thống Obama Tái Ban Hành Đạo Luật Chống Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ

Thiên Thơ
Chương Trình CADV

Hiệp Hội Luật Sư Quốc Gia Á Châu Thái Bình Dương Hoa Kỳ (National Asian Pacific American Bar Association – NAPABA) cũng như nhiều cơ quan phụ trách ChươngTrình Chống Bạo Hành Trong Gia Đình như BPSOS, AYUDA, MNADV, DVRP đều ca ngợi Tổng Thống Barack Obama đã ký kết tiếp tục ban hành Đạo Luật Chống Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ (Violence Against Women Act – VAWA) vào ngày Thứ Năm 7 tháng 3, 2013 vừa qua. Đây là một niềm vui mừng lớn mà phụ nữ trên khắp đất nước Hoa Kỳ cần chia xẻ với nhau về thành quả này. Sau gần ba năm được Trung Tâm Luật Pháp và các cộng sự viên bênh vực và hỗ trợ, Quốc Hội đã biểu quyết tiếp tục cho phép và mở rộng Đạo Luật Chống Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ.

Theo tin thư ngày thứ Năm 7 tháng 3, 2013 của Trung Tâm Luật Pháp Quốc Gia về Vô Gia Cư và Nghèo Khó (National Law Center on Homelessness and Poverty – NLCHP), Đạo Luật Chống Bạo Hành Gia Đình 2013 tiếp tục được thi hành và thêm vào những bảo vệ quan trọng mới mẻ về chỗ ở để các nạn nhân sống sót không bị rơi vào tình trạng không nhà ở. Đạo luật này triển hạn sự bảo vệ chỗ ở của đạo luật Chống Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ miễn sao các nạn nhân nạn bạo hành không bị trục xuất khỏi nhà ở trợ cấp hay của chính phủ chỉ vì hành động cuồng ngông của những kẻ bạo hành. Điều này bao gồm tất cả các chương trình nhà ở do Bộ Phát Triển Gia Cư và Đô ThịHoa Kỳ (HUD) quản lý, nhà ở do Chương Trình Tín Dụng Thuế cung cấp cho người có lợi tức thấp (Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC)), và các chương trình cấp nhà ở nông thôn do Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ quản lý.

Tổng Thống Barack Obama đã ký tên tái ban hành Đạo luật Chống Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ (Violence Against Women Act – VAWA) năm 2013. Các luật sư, các viên chức thi hành luật pháp, các nhà lãnh đạo bộ lạc, Dân Biểu và Phó Tổng Thống Joe Biden, tác giả Đạo Luât VAWA khởi thủy được thông qua năm 1994, đã tham dự buổi lễ ký kết tái ban hành đạo luật nói trên. Bà Wendy Shiba, Chủ Tich Hiệp Hội Luật Sư Quốc Gia Á Châu Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết Đạo Luật Chống Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ sẽ cung cấp sự bảo vệ tối yếu cho những nạn nhân dễ bị gây tổn thương nhất trong xã hội. Đó là một ngày lịch sử đối với người nhập cư, người Mỹ bản xứ, những nam nữ đồng tính luyến ái, có hai phái tính, chuyển phái tính (Lesbian,Gay, Bisexual, Transgender – LGBT). Những nạn nhân bị bạo hành sau cùng này có thể sẽ liều mạng để nhận được những nguồn tài nguyên họ luôn cần đến và xứng đáng được hưởng.

Đạo luật Chống Bạo Hành Đối Với Phụ Nử (Violence Against Women Act – VAWA) được ban hành đầu tiên vào năm 1994 và tiếp tục thi hành vào năm 2000 và 2005.

Đạo luật này đã hết hiệu lực năm 2012. Vừa qua, Thượng và Hạ Nghị Viện đã biểu quyết tiếp tục cho phép thi hành Đạo luật Chống Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ. Sự tiếp tục thi hành Đạo Luật này trong năm 2013 bao gồm những gia tăng bảo vệ an toàn cho những người nhập cư, người Mỹ bản xứ, và những nạn nhân nam hay nữ đồng tính luyến ái, hai phái tính, và chuyển phái tính bị bạo hành. Đạo luật này cũng bao gồm Đạo Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Nạn Buôn Người khởi đầu là một đạo luật riêng biệt hết hiệu lực vào năm 2011. Đạo luật VAWA đã được chấp thuận và ban hành cho đến năm 2018 và sau đó sẽ lại được đưa ra biểu quyết tiếp tục thi hành.

Theo tin thư ngày 16 tháng giêng 2013, Mạng Lưới Quốc Gia Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đình (National Network To End Domestic Violence – NNEDV) ca ngợi những khuyến cáo do Tổng Thống Obama và Phó Tổng Thống Biden đề xuất trả lời về ảnh hưởng nguy hại của sự bạo hành bằng súng đạn. Việc chính quyền nêu lên sáng kiến này tiêu biểu môt bước tiến quan trọng đem lại an bình hơn cho đất nước. Bà Kim Gandy, Chủ Tịch kiêm Tổng Quản Trị của Mạng Lưới Quốc Gia Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đinh -NNEDV- phát biểu Chánh phủ đã lo lắng sâu xa đến cả hai vấn đề bạo hành súng đạn và bạo hành đối với phụ nữ, hai vấn đề ưu tiên then chốt quan trọng nhất trong xã hội ngày nay tại Hoa Kỳ cũng như tại mọi quốc gia trên thế giới.

Mỗi ngày, trung bình trên ba phụ nữ bị người thân giết, và súng đạn giữ vai trò quan trọng trong mức độ gây chết người. Chúng ta biết rằng sử dụng súng đạn gia tăng thảm hại sự rủi ro làm chết người thân của mình so với khi không có khí giới. Kẻ hành hung có súng đạn thường dễ gây thương tích nguy hiểm nhất cho người thân. Quốc hội và chính quyền cần phải hỗ trợ những chánh sách hữu hiệu, đúng mục tiêu, để đối phó với những khủng hoảng giết chết người thân vì bạo hành trong gia đình.

Bạo hành gia đình không phải là một vấn đề không hệ thống. Điều này cần được đặt chung vào toàn bộ những phản ứng chánh quyền đối phó với sự bạo hành dùng súng đạn. Sự bảo vệ phụ nữ và giới hạn dùng súng đạn được công bố hôm nay sẽ làm giảm thiểu những nguy hiểm chết người cho các nạn nhân bị bạo hành trong gia đình, và thực sự cũng mang lại ích lợi chung cho tất cả mọi người. Chúng ta rất biết ơn chính phủ Obama đã quan tâm thực hiện những vấn đề này trên toàn đất nước. Chúng ta cũng cần những chánh sách đặc biêt tập trung vào những rủi ro nguy hiểm khi nạn nhân bị dí súng vào người khi bạo hành gia đình xảy ra.

Sự kêu gọi của Tổng Thống về kiểm tra lý lịch cho tất cả mọi người sẽ tạo nên ảnh hưởng tốt, đặc biệt cho các nạn nhân bị bạo hành gia đình. Sự cấm dùng súng đối với những người phạm tội bạo hành gia đình cứu mạng nhiều nguời. Pháp luật đã ngăn cấm sở hữu súng đạn đối với những người phạm tội ngược đãi người thân trong gia đình hay bị tòa án cấp lệnh câu thúc hành động bạo hành trong gia đình. Tuy thế, nhiều cá nhân vẫn có thể tìm cách mua súng đạn qua sự mua bán riêng lẻ, trên trực tuyến, hay tại một nơi trưng bày và bán súng đạn không đòi hỏi kiểm soát lý lịch cá nhân, kết quả thật là nguy hại.

Luật pháp phải đóng cửa những quầy bán súng tư nhân, kể cả mua bán trực tuyến, hay trưng bày súng đạn để bán vũ khí, và thực hiện kiểm tra lý lịch theo đúng yêu cầu cho tất cả những ai tìm cách tạo mãi súng đạn.

Cũng cần gia tang hỗ trợ của liên bang trong việc thực hiện liên tục sự cấm dùng súng đối với những ai phạm tội bạo hành trong gia đình. Những thông tin tài nguyên bị giới hạn tại cấp độ tiểu bang và địa phương ngăn trở tác dụng tích cực của pháp luật. Thông tin cùng tài nguyên liên bang cần bảo đảm luật pháp được áp dụng đầy đủ, liên tục và hữu hiệu cho mọi người dân. Cũng cần có sự hỗ trợ và ngân quỹ cho những sáng kiến và thẩm định khả năng có thể giết người để giảm thiểu những vụ hành hung làm chết người thân do bạo hành gia đình gây ra. Cần ưu tiên cho những thực hành tốt nhất trong sự phát triển những chánh sách mẫu mực và thể thức cho các cơ quan thi hành pháp luật áp dụng trong những vụ giết chết người vì bạo hành gia đình. Những đầu tư ngân quỹ cần được theo đúng với những đầu tư dịch vụ. Những người cung cấp dịch vụ cho nạn nhân nhìn thấy sự gia tăng trong những chỉ dẫn giúp nạn nhân đến gặp gỡ họ để được giúp đỡ khi những sáng kiến do chính phủ đưa ra được thực hiện đầy đủ.

Dựa trên tất cả những khuyến cáo của Tổng Thống, quốc hội cũng cần hành động ngay để hủy bỏ những hạn chế nghiên cứu về ngăn ngừa bạo hành bằng súng do Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật, Học Viện Y Tế Quốc Gia, và các cơ quan cùng những người cộng sự thực hiện.

Tất cả chúng ta nên phẫn nộ vì bao nhiêu phụ nữ đã bị giết hại do bạo hành bằng súng đạn gây ra. Khi kẻ hành hung sử dụng súng, nạn nhân sẽ bị nguy hiểm có thể mất mạng ngay.

Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc thêm về Chương Trình Cộng Đồng Chống Bạo Hành Trong Gia Đình của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, xin goị điện thoại đến các quản lý viên tại các tiểu bang như sau: tại Falls Church, Virginia: (703) 538-2190; tại Silver Spring, Maryland: (301) 439-0505; tại Houston, Texas: (281) 530-6888

****

This project was supported by Grant No: 2009-EH-S6-0063 awarded by the Office on Violence Against Women, U.S. Department of Justice. The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed in this publication/program/exhibition are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Department of Justice, Office on Violence Against Women.

Viết một bình luận