Người Trẻ Việt Vào Toà Bạch Ốc

Ls Tuyết Dương Trở Lại Toà Bạch Ốc

Mạch Sống, ngày 11 tháng 1, 2013

Một nữ luật sư người Mỹ gốc Việt được Toà Bạch Ốc tuyển dụng để đặc trách một chương trình mới mệnh danh là “Đề Xuất Hợp Tác Công-Tư”. Đây là nỗ lực của Toà Bạch Ốc nhằm lôi kéo các tổ chức và công ty tư nhân hợp tác với chính quyền liên bang để tài trợ cho các chương trình phục vụ dân sinh trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương.

Ngày 2 tháng 1 vừa qua, Ls. Tuyết Dương đã rời nhiệm sở là Văn Phòng Quyền và Tự Do Dân Sự của Bộ Nội An để chuyển sang làm việc tại Toà Bạch Ốc trong nhiệm kỳ 2 của Hành Pháp Obama. Trong thời gian ở Bộ Nội An, Ls. Tuyết Dương đặc trách vấn đề di dân, phòng bị tai ương, và tiếp cận về ngôn ngữ cho các sắc dân thiểu số.

Trước đây Cô đã được biệt phái làm việc với Toà Bạch Ốc trong 6 tháng, trùng với thời điểm BPSOS sắp xếp buổi tiếp xúc giữa Toà Bạch Ốc và một số thành phần lãnh đạo trong cộng đồng Việt về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Vì là người Việt, Cô đã được Toà Bạch Ốc chỉ định tham gia nhóm đại diện Toà Bạch Ốc để chuẩn bị buổi tiếp xúc này.

Nhiều người trong cộng đồng lần đầu tiên biết đến Ls. Tuyết Dương tại buổi tiếp xúc ngày 5 tháng 3 năm 2012 này khi Cô, trong áo dài cổ truyền, đứng ra điều phối phần đầu của chương trình, trong đó có phần phát biểu của những người Mỹ gốc Việt trẻ cùng thế hệ với Cô.

Trong nhiệm vụ mới, Ls. Tuyết Dương sẽ trực thuộc Đề Xuất Cho Người Á Châu và Thái Bình Dương của Toà Bạch Ốc. Trách nhiệm của Cô là tìm tòi và vận động những sáng hội (foundations), các nhà hảo tâm, và các công ty Hoa Kỳ nhằm tiếp tay với chính quyền Liên Bang để tài trợ cho các chương trình phục vụ cho người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương nói chung.

Đây là một chương trình mới của Toà Bạch Ốc, mệnh danh là Đề Xuất Hợp Tác Công-Tư (Public Private Partnership Initiative).

Ý niệm này được Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, đề nghị với Toà Bạch Ốc vào tháng 7 năm 2010 qua các buổi làm việc quanh vụ dầu tràn ở New Orleans.

“Lúc ấy chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ đang trong cơn sốt cắt giảm ngân sách và do đó thiếu phương tiện tài chánh để giúp cho các nạn nhân của vụ dầu tràn”, Ts.Thắng giải thích. “Chúng tôi đề nghị họ nên dùng ảnh hưởng và uy tín của Toà Bạch Ốc để lôi kéo và điều hướng sự đóng góp của thành phần tư nhân.”

Khái niệm này sau đó được phát triển rộng hơn để giúp cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương nói chung trên toàn quốc. Và Toà Bạch Ốc đã tổ chức một hội nghị giữa các tổ chức toàn quốc người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương và các tổ chức tài trợ tư nhân với sự tham dự của nhiều giới chức thuộc nhiều bộ và cơ quan chính quyền Liên Bang.

Khái niệm này cũng được áp dụng vào các lãnh vực vượt ra ngoài cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương. Tại một buổi họp với vị Giám Đốc Văn Phòng Theo Dõi và Bài Trừ Buôn Người của Bộ Ngoại Giao, khi nghe ông ta than là ngân sách đang bị Quốc Hội cắt giảm 20%, Ts. Thắng đề nghị phương thức hợp tác công-tư kể trên vá giới thiệu Ông ta với Ls. Tuyết Dương, lúc ấy dù đã mãn thời gian biệt phái tại Toà Bạch Ốc nhưng vẫn tiếp tục đóng góp cho Toà Bạch Ốc trong việc triển khai đề xuất hợp tác công-tư.

Kết quả, một tổ chức tư nhân đã đóng góp 6 triệu Mỹ kim cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để chống buôn người trên thế giới.

“Tôi rất hãnh diện khi thấy một người trẻ Việt đang có những đóng góp đáng kể không những cho cộng đồng Việt, không những cho cộng đồng Á Châu và Thái Bình Dương, mà cho cả xã hội Hoa Kỳ và thế giới,” Ts. Thắng chia sẻ.

Ls. Tuyết Dương trước đây phục vụ cộng đồng Việt trong vai trò thiện nguyện viên và rồi luật sư của BPSOS, văn phòng Houston. Trong thời gian này, Cô giúp đỡ cho nhiều nạn nhân buôn người về pháp lý và giúp các bác cựu tù cải tạo nhập tịch Hoa Kỳ. Có một thời gian Cô làm thành viên và rồi chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của BPSOS.

Trước khi tham gia chính quyền Liên Bang, Cô làm việc cho tổ chức Asian American Justice Center để phục vụ cộng đồng Á Châu và Thái Bình Dương trong lãnh vực pháp lý và vận động chính sách.

Từ nhiều năm nay Cô tình nguyện đi thuyết trình với giới trẻ người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương về lãnh đạo.

Viết một bình luận