BPSOS: Triệu Chữ Ký Để Chặn TPP

Mạch Sống, ngày 4 tháng 12, 2012

BPSOS kêu  gọi cộng đồng Việt ở khắp nơi tham gia chiến dịch “triệu chữ ký để chặn TPP” bằng cách ký tên vào thỉnh nguyện thư tại: http://www.avaaz.org/en/stop_the_corporate_death_star/?vc

“Đây là cuộc vận động toàn cầu nhằm đòi hỏi sự minh bạch trong tiến trình thương thảo đang diễn ra về hiệp ước tự do mậu dịch có tên là Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, giải thích. “Mọi người ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả ở Việt Nam hay đang lánh nạn ở Thái Lan, đều có thể tham gia.”

Đến nay đã có trên 723 ngàn chữ ký. Ngày 6 tháng 12, một phái đoàn của những nhà tranh đấu dân chủ sẽ đệ trình số chữ ký này cho các đại diện chính quyền đang có mặt ở Aukland, Tân Tây Lan. Cuộc vận động chữ ký vẫn tiếp tục cho đến khi đạt một triệu chữ ký.

Hiện nay đại diện mậu dịch của 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang thương thảo Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương, tiếng Anh là Trans-Pacific Partnership (TPP), vòng thứ 15 ở Aukland, từ ngày 3 đến 12 tháng 12.

Các cuộc thương thảo này cho đến nay được hoàn toàn giữ kín, kể cả đối với giới lập pháp của các chính quyền tự do. Khi bản thảo của hiệp ước, một văn bản đóng dấu tối mật, bị lộ ra ngoài hồi tháng 6 vừa qua, nó cho thấy dấu ấn của các đại công ty và các chế độ độc tài như Việt Nam, chẳng hạn những điều khoản hạn chế quyền tự do ngôn luận trên internet, tạo thêm cơ hội cho sự bóc lột và buôn lao động, và đẩy lùi dân chủ nói chung.  

Ngay lập tức, Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ, OR) đã lên tiếng mạnh mẽ và chất vấn Đại Sứ Ron Kirk, Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ, tại buổi điều trần trước Thượng Viện. Đại Sứ Kirk, trực thuộc Văn Phòng Tổng Thống, là người điều động tiến trình thương thảo “kín cổng cao tường” này.

Tiếp sau, 130 dân biểu Liên Bang đã cùng gửi văn thư cho Đại Sứ Kirk để yêu cầu bạch hoá những điểm đang được thương lượng giữa các chính quyền. (Xem nội dung lá thư:  http://infojustice.org/archives/26456)

Theo Ts. Thắng, cuộc vận động 1 triệu chữ ký này phù hợp sách lược của BPSOS nhằm cản chặn ý định của Hành Pháp Obama là ban cấp cho Việt Nam một số đặc quyền mậu dịch vào cuối năm nay, gồm có TPP và Hệ Thống Ưu Đãi Thuế Quan Phổ Quát (Generalized System of Preferences, hay GSP).

Khi thảo nội dung thỉnh nguyện thư cho cuộc vận động 150 ngàn chữ ký gởi Toà Bạch Ốc vào tháng 3 vừa qua, Ts. Thắng đã cài các đặc quyền TPP và GSP vào với điều kiện về nhân quyền.

“Tuy nhiên, chúng tôi không trông cậy hoàn toàn rằng riêng vấn đề nhân quyền đủ sức để lay chuyển chính sách của Hành Pháp Obama”, Ts. Thắng giải thích.

Trong âm thầm, BPSOS đã chuẩn bị những con đường khác để đẩy lùi nguy cơ Hoa Kỳ ban cấp đặc quyền mậu dịch cho Việt Nam bất chấp sự gia tăng vi phạm nhân quy ền của chính phủ Việt Nam.

Cuộc vận động một triệu chữ ký đến nay đã có một kết quả cụ thể: Hành Pháp Hoa Kỳ mới đây công bố sẽ kéo dài vô hạn định tiến trình thương thảo TPP, thay vì hoàn tất vào cuối năm nay như dự định.

“Như vậy chúng ta sẽ có thêm thời gian và cơ hội để đặt vấn đề nhân quyền và dân chủ đối với Việt Nam khi họ muốn phát triển tự do mậu dịch với thế giới tự do”, Ts. Thắng cho biết.  

“Còn để chặn GSP, đặc quyền mậu dịch thứ hai, chúng tôi dùng việc đòi tài sản làm vấn đề ‘cửa ngõ’”, Ông giải thích. “Luật pháp Hoa Kỳ không cho phép Tổng Thống ban cấp đặc quyền GSP cho quốc gia nào đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ.”

Theo Ông cho biết, chiến dịch “công dân Hoa Kỳ gốc Việt đòi tài sản” đã vận động được khoảng 25 dân biểu và trên 20 thượng nghị sĩ lên tiếng với Đại Sứ Kirk. Văn phòng của ông ta đã trả lời cho một số vị dân cử liên bang, xác nhận ông ta đang theo dõi sát vấn đề này.

“Với sự cảnh báo này từ Lập Pháp, chúng tôi tin rằng Hành Pháp Obama khó có thể tuỳ tiện ban cấp cho Việt Nam quy chế GSP như Việt Nam kỳ vọng”, Ts. Thắng nhận định.

BPSOS kêu gọi người Việt, ở hải ngoại và ở trong nước, cùng tham gia chiến dịch “triệu chữ ký để chặn TPP”, mà mục đích tối hậu là tạo cơ hội để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Bài liên quan:

Nỗ Lực Ngăn Chặn Đặc Quyền Mậu Dịch Cho Việt Nam (13 tháng 9, 2012)
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2513

Đặt Điều Kiện Cho Mậu Dịch Hoa Kỳ – Việt Nam (29 tháng 1, 2010)
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1792

 

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận