Các Tổ Chức Dân Chủ: Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN Có Nhiều Khuyết Điểm

Mạch Sống, Ngày 16 tháng 11, 2012

Hôm nay, khối liên kết gồm 62 tổ chức xã hội công dân chính yếu hoạt động ở Đông Nam Á lên tiếng phản đối bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN và kêu gọi các chính quyền thành viên của ASEAN hoãn lại việc biểu quyết để có thời gian chỉnh sửa cho phù hợp với tiêu chuẩn của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.  Bản lên tiếng được hình thành tại Hội Nghị Xã Hội Công Dân và Diễn Đàn Người Dân diễn ra ở Nam Vang.

Trả lời Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, giải thích lý do phản đối:

“Bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN đi lùi và kéo thấp xuống các tiêu chuẩn của Bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. Theo nguyên tắc tiêu chuẩn quốc tế, nhân quyền không thể nào bị đặt điều kiện.”

Trong suốt tiến trình soạn thảo bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN, chính quyền Việt Nam đòi hỏi những điều khoản hạn chế nhân quyền với sự hưởng ứng của Lào.

“Qua sự kiện ấy, các tổ chức nhân quyền và dân chủ ở trong vùng Đông Nam Á và trên thế giới ngày càng hiểu rõ hơn về chế độ ở Việt Nam,” Ông nói.

Việt Nam đã gởi đến Nam Vang một phái đoàn hùng hậu gồm các tổ chức tự giới thiệu là xã hội công dân nhưng thật ra là do nhà nước dàn dựng lên để đánh lận quốc tế và đánh bóng cho chế độ. Không một tổ chức nào trong số này ký tên vào văn thư phản đối.

“Điều này đủ để cộng đồng xã hội công dân ở ASEAN nhận ra chân tướng của các tổ chức ấy”, Ts. Nguyễn Đình Thắng nhận định.

BPSOS với những hoạt động từ năm 2005 và CAMSA từ năm 2008 ở Đông Nam Á nhận được sự hợp tác của phần lớn các tổ chức xã hội công dân của ASEAN. Hai tổ chức này đứng tên chung trong danh sách các hội đoàn lên tiếng phản đối. 

Phái đoàn do BPSOS và CAMSA gởi đến Nam Vang gồm nhân sự đến từ Thái Lan, Mã Lai, Đài Loan và Hoa Kỳ. BPSOS chủ toạ buổi hội luận về quyền của các dân tộc thiểu số và thổ dân. CAMSA chủ toạ buổi hội luận về nạn buôn người.

Mặc dù chính quyền Cambodia đã gây khó khăn làm cho hội nghị phải di chuyển địa điểm họp nhiều lần, hội nghị cuối cùng vẫn hoàn tất theo chương trình đề ra.

Những ý kiến tổng hợp từ các buổi hội luận được đưa vào bản tuyên bố chung của Hội Nghị Xã Hội Công Dân và Diễn Đàn Người Dân ASEAN, sẽ được phổ biến và chuyển đến các nguyên thủ quốc gia ASEAN.

Bài liên quan:

http://www.voatiengviet.com/content/tuyen-ngon-nhan-quyen-asean-sap-duoc-thong-qua-bat-chap-su-phan-doi/1547376

Vấn Đề Việt Nam Được Nêu Tại Hội Nghị Của Phong Trào Thế Giới Cho Dân Chủ
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2537

Các Tổ Chức Dân Sự Đòi Hỏi Minh Bạch Khi Soạn Thảo Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2393

 

Viết một bình luận