Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam Ở Thượng Viện Hoa Kỳ

Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 18/09/2012

Sau khi Hạ Viện thông qua với đa số tuyệt đối Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam H.R. 1410 cũng như Nghị Quyết H.Res. 484 vào ngày 11 tháng 9 vừa rồi, công cuộc vận động của tập thể người Việt ở Hoa Kỳ cần chuyển hướng sang Thượng Viện. Ở Thượng Viện cũng có một luật và một nghị quyết về nhân quyền cho Việt Nam cần được đưa ra biểu quyết.

Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, H.R. 1410, đã được chuyển sang Uỷ Ban Ngoại Giao của Thượng Viện mà TNS John Kerry (Dân Chủ, MA) là Chủ Tịch. Trước đây, TNS Kerry là người đã hai lần chặn Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam ở Thượng Viện. Thể thức của Thượng Viện cho phép một vị Thượng Nghị Sĩ đơn phương ngăn chặn không đưa một dự thảo luật ra biểu quyết, ngoại trừ những dự thảo luật hệ trọng cho việc điều hành quốc gia như luật về ngân sách cho các bộ.

Song song, TNS John Cornyn (Cộng Hoà, TX) đã đưa vào Thượng Viện Nghị Quyết H.Res. 541 lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng và kêu gọi Hành Pháp Obama chỉ định Việt Nam là Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt (CPC) vì đàn áp tự do tôn giáo nặng nề — theo luật hiện hành Tổng Thống cần chế tài quốc gia nào bị chỉ định là CPC. Nghị quyết này cũng đang nằm trong Uỷ Ban Ngoại Giao mà TNS Kerry là Chủ Tịch.

Trong thời gian từ giờ đến khi Quốc Hội Khoá 112 bãi khoá vào cuối năm nay, chúng ta cần thúc đẩy để dự thảo luật và nghị quyết kể trên được thông qua Thượng Viện. Bằng không, cả hai sẽ bị “khai tử” khi Quốc Hội bãi khoá; qua năm sau, chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Trong thời gian tới đây cuộc vận động sẽ gồm hai phần.

Thứ nhất là tất cả chúng ta cần hợp sức và chia việc để vận động từng vị thượng nghị sĩ một nhằm thông tin cho họ về tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng lan rộng và trầm trọng ở Việt Nam, và kêu gọi họ yểm trợ cho H.R. 1410 và H.Res. 541 khi chúng được đưa ra biểu quyết. Đồng thời chúng ta cần vận động để các thượng nghị sĩ sẵn sàng loại trừ Việt Nam ra khỏi thoả ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà TT Obama có thể sẽ đề nghị Quốc Hội biểu quyết vào cuối năm nay.

Quan trọng hơn nữa là cuộc vận động để thuyết phục TNS Kerry không “ngâm” H.R. 1410 và H.Res. 541 cho đến chết trong Uỷ Ban Ngoại Giao. Cách hiệu quả nhất để tháo gỡ nút chặn này là vận động TT Obama nói chuyện trực tiếp với TNS Kerry và yêu cầu ông ta, một cách công tâm trong vai trò Chủ Tịch, đưa hai dự thảo luật và nghị quyết kể trên ra Uỷ Ban Ngoại Viện để các đồng viện có cơ hội bỏ phiếu. Sự công tâm này càng quan trọng khi mà TNS Kerry đã ngỏ ý muốn làm Ngoại Trưởng thay cho Bà Hillary Clinton trong nhiệm kỳ 2 của TT Obama. Vì TT Obama và TNS Kerry cùng thuộc Đảng Dân Chủ, các người Mỹ gốc Việt trong Đảng Dân Chủ đóng vai trò quan trọng trong phần vận động này.

Như đã trình bày trước đây, Hành Pháp Obama đã loại trừ hai cơ hội độc nhất để chế tài Việt Nam vì vi phạm nhân quyền khi Bộ Ngoại Giao tháng 7 vừa qua không chỉ định Việt Nam là Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt (CPC) vì đàn áp tự do tôn giáo trầm trọng và tháng 6 vừa qua không xếp Việt Nam vào Hạng 3 vì tệ trạng buôn người tràn lan. Đây là hai điều luật chế tài độc nhất liên quan trực tiếp đến vi phạm nhân quyền.

Trong 7 tháng đầu năm nay, cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ đã dành nhiều công sức để vận động Hành Pháp chế tài Việt Nam và không nới rộng quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam khi mà tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục trầm trọng.

Đây là lúc chúng ta cần vận động Lập Pháp để ngăn chặn nguy cơ Việt Nam sẽ được ban cấp quyền lợi mậu dịch mà không có một đòi hỏi nào về cải thiện nhân quyền.

Bài liên quan:

Thượng Nghị Sĩ John Cornyn Ra Nghị Quyết Lên Án Việt Nam Vi Phạm Nhân Quyền
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2518

Nỗ Lực Ngăn Chặn Đặc Quyền Mậu Dịch Cho Việt Nam
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2513

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận