Thượng Nghị Sĩ John Cornyn Ra Nghị Quyết Lên Án Việt Nam Vi Phạm Nhân Quyền

Thượng Nghị Sĩ John Cornyn Ra Nghị Quyết Lên Án Việt Nam Vi Phạm Nhân Quyền

Mạch Sống, ngày 18/09/2012

Trong nỗ lực vận động Lập Pháp, cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ cần kêu gọi các Thượng Nghị Sĩ của mình ủng hộ Nghị Quyết S. Res. 541. Nghị Quyết này lên án chính quyền Việt Nam về những đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo một cách trầm trọng. Nghị Quyết S. Res. 541 kêu gọi Hành Pháp Hoa Kỳ mạnh mẽ nêu vấn đề nhân quyền trong mọi giao tiếp với chính quyền Việt Nam, kêu gọi Ngoại Trưởng chỉ định Việt Nam là quốc gia phải quan tâm đặc biệt (CPC), và kêu gọi Tổng Thống và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ cũng như các nhà lãnh đạo trên thế giới đòi hỏi Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân tôn giáo và chính trị, bãi bỏ các luật vi phạm nhân quyền, và ban hành luật mới để bảo vệ nhân quyền.

Nghị quyết này được Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hoà, TX) đưa vào Thượng Viện ngày 2 tháng 8 vừa qua sau buổi tiếp xúc ngày 13 tháng 7 với một phái đoàn người Mỹ gốc Việt ở Houston, do ba tổ chức tranh đấu cho nhân quyền cùng phối hợp thực hiện.

“Nghị quyết này, khi được thông qua, sẽ thể hiện quan điểm của Thượng Viện”, Ts. Nguy ễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, giải thích. “Tuy không mang tính cách luật ràng buộc mà Hành Pháp phải thi hành, nó sẽ báo trước lập trường của các vị thượng nghị sĩ về việc trao quyền lợi mậu dịch cho một quốc gia đang vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.”

Theo Ông, khi phối hợp với sự kiện Hạ Viện vừa thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, cuộc vận động cho S. Res. 541 sẽ tạo nền móng để thuyết phục lưỡng viện Quốc Hội loại trừ Việt Nam khi Tổng Thống Obama đề nghị Quốc Hội biểu quyết thoả ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương trong thời gian sắp đến.

Ông cho biết cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ nên phối hợp vận động song song cho H. Res. 541 và Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và sẽ cung ứng thông tin để hướng dẫn về bước vận động này.

Quý vị có thể tham khảo nội dung của H. Res. 541 tại: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:S.RES.541:

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận