Hạ Viện Hoa Kỳ Sẽ Biểu Quyết Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam

Mạch Sống, ngày 11/9/2012

Chiều hôm nay, ngày 11/9/2012, Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, do Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ) là tác giả, sẽ được biểu quyết bởi toàn thể Hạ Viện Hoa Kỳ.

 

Mặc dù triển vọng để dự luật này được thông qua ở Thượng Viện rất thấp, lá phiếu của các dân biểu ở Hạ Viện sẽ mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp với cuộc vận động ngăn đặc quyền mậu dịch cho Việt Nam vì lý do chính quyền cộng sản đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ.

“Một khi bỏ phiếu cho dự luật này, thì điều ấy thể hiện quyết tâm của các dân biểu về chính sách chế tài đối với Việt Nam”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, giải thích.

Theo Ông, nếu Hạ Viện thông qua dự luật này, vốn có những điều khoản chế tài đối với Việt Nam, thì đây sẽ là một thông điệp rõ rệt cho Hành Pháp là họ không sẵn sàng biểu quyết thuận lợi cho đề nghị của TT Obama về ký kết Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương với Việt Nam vào cuối năm nay.

“Kết hợp điều này với các điều luật chế tài dành cho quốc gia nào đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ, sẽ khó cho Quốc Hội bỏ phiếu chấp thuận việc mậu dịch bình thường với Việt Nam như thể không có gì xẩy ra.”

Tháng Giêng đầu năm nay, DB Smith đã tổ chức buổi điều trần về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trước tiểu ban nhân quyền mà Ông là Chủ Tịch, với sự tham gia của Ts. Thắng và cựu DB Cao Quang Ánh. Ngày hôm sau tiểu ban này đồng thanh thông qua dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam.

Ngày 6 tháng 3 vừa qua, BPSOS đã phối hợp cuộc vận động rầm rộ ở Quốc Hội Hoa Kỳ để thông tin đến các nhà làm luật về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Ngay ngày hôm sau, dự luật trên được Uỷ Ban Ngoại Giao của Hạ Viện thông qua. 

Chiều nay, dự luật sẽ được đưa ra toàn thể Hạ Viện để biểu quyết.

Trong thời gian gần đây, chính quyền cộng sản Việt Nam đã gia tăng nỗ lực đánh phá cuộc vận động đa diện này bằng nhiều thông tin xuyên tạc nhằm  đánh hoả mù và gây hoang mang.

“Chúng tôi không ngạc nhiên và đã chuẩn bị để vượt qua các trở ngại nếu có”, Ông nói.

Cuộc vận động chữ ký cho Kiến Nghị Cảnh Báo TT Obama đang tiến hành tốt đẹp với triển vọng đạt con số 25 ngàn chữ ký trước thời hạn 30 ngày.

Cũng chiều hôm nay Hạ Viện sẽ biểu quyết về Nghị Quyết H. Res. 484, kêu gọi Việt Nam huỷ bỏ Điều 79 và 88, mà nữ Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ, CA) là tác giả.

Một nghị quyết không có giá trị luật pháp của đạo luật mà chỉ thể hiện quan điểm của các vị dân biểu. Tuy nhiên, theo Ts. Thắng, điều này cũng sẽ nhắc nhở họ về thái độ cần có khi biểu quyết về ban cấp quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam có thể sẽ xảy ra vào cuối năm nay.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

 

Viết một bình luận