Kiến Nghị Cảnh Báo TT Obama: Nửa Chặng Đường

Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 4 tháng 9, 2012

Hôm nay là đúng nửa chặng đường kể từ ngày Kiến Nghị Cảnh Báo Gởi TT Obama được phát động. Kiến nghị này cảnh báo rằng Hành Pháp Hoa Kỳ có thể vi luật và xem thường quyền lợi của công dân Hoa Kỳ gốc Việt nếu TT Obama giữ ý định ban cấp đặc quyền mậu dịch cho Việt Nam vào cuối năm nay. Để có câu trả lời chính thức của Toà Bạch Ốc về vấn đề này, chúng ta cần 25,000 chữ ký vào ngày 18 tháng 9, tức 30 ngày kể từ khi kiến nghị được đưa lên trang mạng của Toà Bạch Ốc.

Đã 15 ngày trôi qua; sáng sớm hôm nay chúng ta đã có 11,500 chữ ký. Lẽ ra phải là phân nửa của tổng số 25,000 chữ ký, nghĩa là 12,500. Chúng ta chậm hơn mức dự định khoảng một ngày, trùng hợp với thời gian bị mất khi trang mạng của Toà Bạch Ốc phải ngưng hoạt động gần một ngày để bảo trì.

Để bắt kịp nhịp độ dự trù, chúng tôi sẽ cố gắng đạt con số 13,500 vào ngày mai, 5 tháng 9.

Chúng tôi hy vọng sẽ đạt mức 20,000 vào cuối tuần này. Được vậy, chúng ta có thể yên tâm sẽ đạt được con số 25,000 vào ngày 18 tháng 9 để Toà Bạch Ốc sẽ trả lời theo cam kết.

Khi đã trả lời thì không thể lập luận rằng không biết: không biết là rất nhiều công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã bị tước đoạt tài sản bởi chế độ cộng sản Việt Nam, không biết là luật pháp Hoa Kỳ bắt buộc tổng thống phải chế tài và không ban cấp đặc quyền mậu dịch cho quốc gia đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ, không biết là tập thể người Việt ở Hoa Kỳ đã và đang lên tiếng kêu gọi sự quan tâm của TT Obama. Nội dung trả lời của Toà Bạch Ốc ắt hẳn sẽ chỉ chung chung mà thôi. Mục đích của Kiến Nghị Cảnh Báo là chứng minh rằng TT Obama đã biết.

Dĩ nhiên, dù biết TT Obama vẫn có rộng quyền để cứ ban cấp đặc quyền mậu dịch cho Việt. Mong rằng không nhưng nếu xẩy ra, điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ chủ trương của Hành Pháp Obama và có được căn bản cho các nỗ lực về lập pháp và tư pháp sau này. 

Để đạt được mốc điểm 20,000 vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cần thu thập 1,000 chữ ký mỗi ngày thường và 1,500 chữ ký mỗi ngày cuối tuần.

Chúng tôi do đó kêu gọi những quý vị nào quan tâm đến tình hình đất nước nếu chưa ký tên thì xin ký tên, nếu đã ký tên thì mỗi người vận động thêm hai người nữa cùng ký. Nếu cần sự hướng dẫn hay hỗ trợ kỹ thuật, xin liên lạc các số điện thoại dưới đây.

Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”

– Đưa Việt Nam vào danh sách chế tài theo luật Hoa Kỳ
– Chặn nguy cơ đồng bào nông dân bị cưỡng chế đất hàng loạt sang năm
– Tranh đấu cho nguyên tắc dân làm chủ đất, chứ không phải đảng cộng sản
– Đòi công lý cho hàng trăm nghìn công dân Hoa Kỳ bị tước đoạt tài sản

Xin ký Kiến Nghị Cảnh Báo gởi TT Obama tại: http://wh.gov/4oS4
Cần giúp đỡ ký, xin gọi đường dây miễn phí: 1-888-988-8718, bấm số 1
hay 703-538-2190, hay xem chỉ dẫn tại www.bpsos.org.

Viết một bình luận