Kiến Nghị Cảnh Báo Toà Bạch Ốc: Một bước đầu của chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”

BPSOS, Thông Cáo Báo Chí ngày 20/08/2012

Nội dung: Ký Kiến Nghị Cảnh Báo gởi Toà Bạch Ốc: http://wh.gov/4oS4.

Hôm nay BPSOS khởi xướng cuộc vận động ký “Kiến Nghị Cảnh Báo” gởi Toà Bạch Ốc, như một trong những bước đầu của chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”.  Đây là Kiến Nghị Cảnh Báo vì chúng ta muốn báo cho Tổng Thống Obama biết rằng người Mỹ gốc Việt hiểu luật và đòi hỏi Hành Pháp Obama thi hành luật Hoa Kỳ để bảo vệ tài sản của công dân Hoa Kỳ gốc Việt một cách đồng đều với mọi công dân khác.

Luật Hoa Kỳ nói rất rõ là chính phủ nào tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ thì phải bị chế tài:

(1)  Không được hưởng đặc quyền mậu dịch từ Hoa Kỳ

(2)  Không được nhận ngoại viện của Hoa Kỳ

(3)  Bị Hoa Kỳ ngăn chặn việc vay tiền của các định chế tài chính quốc tế

Các điều khoản chế tài này mạnh mẽ hơn các điều khoản chế tài về CPC hay trong dự luật được DB Christopher Smith vận động trong cả chục năm nay nhưng chưa thành công. 

Hành Pháp Hoa Kỳ có thể diễn giải nhân quyền theo ý họ, nhưng không có chọn lựa trong việc bảo vệ tài sản của công dân. Bởi vậy chúng ta đòi quyền lợi cho công dân Hoa Kỳ và lấy đó làm điểm tựa tranh đấu cho nhân quyền của đồng bào.

Cuộc vận động “Kiến Nghị Cảnh Báo” được đưa ra vào thời điểm này vì ba lý do:

(1)  Cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra. Tiếng nói của chúng ta sẽ được chú ý hơn khi khác.

(2)  Cuối năm nay TT Obama có thể sẽ ban cho Việt Nam đặc quyền mậu dịch Ưu Đãi Thuế Quan Tổng Quát, khi mà chưa giải quyết về tài sản bị xâm phạm của công dân Hoa Kỳ gốc Việt.

(3)  Cuối năm 2013, có thể sẽ nổ ra hàng loạt các cuộc cưỡng chế đất ruộng của nông dân.

Chúng tôi kêu gọi mọi người Việt ở Hoa Kỳ tham gia cuộc vận động này, dù có tài sản đã bị cướp đoạt bởi chính quyền Việt Nam hay không. Chúng ta cần 25 nghìn chữ ký trong 30 ngày để Toà Bạch Ốc phải trả lời, và như vậy TT Obama sẽ không thể nói rằng “không biết.”

Cần hỗ trợ về cách ký Kiến Nghị Cảnh Báo, xin liên lạc:

* Cô Kim Cúc: 703-538-2190
* Bà Ngô Thị Hiền: 301-365-8800
* Đài Phát Thanh VN Hải Ngoại: 703-365-7799

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các địa điểm giúp đồng hương tham gia cuộc vận động này.

Mọi thông tin được lưu trữ ở: www.bpsos.org và doitaisan.wordpress.com.

Xin nhắc nhở, đôn đốc, giúp đỡ nhau tham gia ký Kiến Nghị Cảnh B áo: http://wh.gov/4oS4.

Nội Dung Kiến Nghị Cảnh Báo:

Chúng tôi kiến nghị Hành Pháp Obama hãy: mạnh mẽ chấp hành luật pháp Hoa Kỳ để đòi hỏi sự hoàn trả tài sản cho công dân Hoa Kỳ đã bị tước đoạt bởi chính quyền Việt Nam.

Luật Đất của Việt Nam năm 1993 và 2003 quốc hữu hoá đất và nhà tịch thu của những người Việt đã trốn chạy chủ nghĩa cộng sản, bao gồm lên đến 500 nghìn người Việt đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Điều này làm cho chính quyền Việt Nam không đạt tiêu chuẩn cho quy chế Ưu Đãi Thuế Quan Tổng Quát (GSP) và ngoại viện của Hoa K ỳ chiếu theo Tu Chính Án Hickenlooper. Tổng Thống hãy chứng minh sự cam kết của Ông về bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Hoa Kỳ bằng cách áp dụng điều khoản cấm đoán trong Luật Ngoại Viện (22 USC 2370(e)) đối với Việt Nam, kêu gọi chính quyền của họ ngưng mọi hành động cưỡng chế thêm nữa tài sản của Hoa Kỳ, và đặt việc hoàn trả toàn bộ tài sản hay bồi thường thoả đáng làm điều kiện cho GSP hay bất cứ quyền lợi mậu dịch nào khác.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận