Tóm Lược Hoạt Động Bảo Vệ Người Việt Tị Nạn Của Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý của BPSOS

Ngày 10 tháng 8, 2012

Đầu năm 2007, chính quyền Việt Nam bắt đầu cuộc đàn áp rộng rãi mà một số tổ chức nhân quyền quốc tế cho là thô bạo chưa từng thấy trong suốt 25 năm trước đó; cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn cho đ ến ngày hôm nay. Từ năm 2007 nạn nhân của cuộc đàn áp lục tục chạy sang Thái Lan xin tị nạn. 

Trong các năm 2007-2009 BPSOS gởi nhiều phái đoàn đến Thái Lan để giúp đồng bào lập hồ sơ xin tị nạn với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Tháng 4 năm 2010 BPSOS thành lập Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý để đáp ứng nhu cầu của ngày càng nhiều đồng bào đến Thái Lan xin tị nạn. Hiện nay số đồng bào xin tị nạn có lẽ đã lên đến gần 900 người.

 

Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý, đặt ở một khu trung tâm của Bangkok, hiện có 2 luật sư, 1 phối hợp viên hồ sơ pháp lý, và 2 người hỗ trợ. Chúng tôi đang tuyển thêm một luật sư vì số hồ sơ ngày càng tăng.  Ngoài ra chúng tôi cũng san sẻ hồ sơ với ba tổ chức khác cũng có chương trình bảo vệ pháp lý.

Tính đến ngày 10/08/2012, chúng tôi đã giúp lập hồ sơ xin quy chế tị nạn cho 124 gia đình với tổng cộng 352 người:

·  Các nhà đấu tranh: 28 gia đình, 49 người
·  Giáo dân Cồn Dầu: 26 gia đình, 84 người
·  Hmong: 31 gia đình, 134 người
·  Dân tộc thiểu số Tây Nguyên: 24 gia đình, 41 người
·  Khmer Krom: 13 gia đình, 35 người
·  Các trường hợp khác: 2 gia đình, 8 người

Trong đó có 3 hồ sơ ở Mã Lai và 2 hồ sơ ở Cambốt.

Trong số đó, 75 người đã được xét là tị nạn và 20 người đã đi định cư ở các quốc gia đệ tam.

Ngoài ra, Văn Phòng cũng vận động những cửa ngõ định cư không theo con đường tị nạn và không qua Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cho một số ít đồng hương hội đủ điều kiện.  Văn Phòng đã nộp đơn xin định cư vào Hoa Kỳ cho 5 đồng hương theo chương trình “định cư con lai”, và giới thiệu 5 đồng hương cho Liên Hội Người Việt Canada theo con đường bảo lãnh tư nhân qua Canada.

Văn Phòng cũng đã chuyển hồ sơ của 7 đồng bào bị giam ở Trai Giam Sở Di Trú cho một số tổ chức Thái Lan can thiệp thành công.

Chúng tôi chủ trương không trực tiếp trợ giúp về đời sống vì muốn tập trung mọi tài nguyên nhằm tranh đấu cho quy ền tị nạn của đồng bào. Chúng tôi đi tìm các tổ chức Việt và quốc tế và giới thiệu đồng bào đến các tổ chức này để được giúp đỡ; mỗi tổ chức ấy có những quy định và tiêu chuẩn khác nhau khi chọn người để giúp đỡ. Đến nay tổng cộng trên 100 đồng bào đã nhận được 153 nghìn Mỹ kim tài trợ. Cộng đồng người Việt ở Houston đã nổi bật trong việc giúp về đời sống cho đồng bào ti nạn.

Trong hai năm qua, chúng tôi cũng gởi gắm gần 50 trẻ thơ tị nạn đến một số lớp học “dã chiến”. Vì không có quy chế hợp pháp, các trẻ em này đã không được đến trường.

Trước đây chúng tôi có một quỹ nhỏ về y tế, dành để giúp số ít đồng bào trong hoàn cảnh cấp cứu. Đến nay, chúng tôi đã giúp được cho khoảng mươi người.

Văn Phòng cũng để nhiều công sức vận động Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Thái lan xét lại chính sách đối với người Việt sang Thái Lan xin tị nạn.   

Các hoạt động của Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý sẽ được cập nhật hàng tháng.

 

#  #  #

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm 4 tổ chức thành viên: BPSOS, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau bốn năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 60 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến trên 4 nghìn nạn nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia liên hệ.

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 – USA

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận