Báo Trước, Làm Trước

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ai kêu gọi người khác hợp tác hay yểm trợ cho công việc mình đề xướng thì người ấy có trách nhiệm báo trước những thành quả dự trù sẽ đạt được, và cũng có trách nhiệm làm trước để chứng minh điều mình chủ xướng là khả thi.

Báo trước thành quả dự trù là thái độ sòng phẳng, minh bạch khi kêu gọi người khác yểm trợ cho mình hay hợp tác với mình. Chúng ta không thể kêu gọi người khác đầu tư thời gian, tâm huyết, công sức, hoặc tài nguyên mà không báo trước những gì mà chính mình và họ kỳ vọng sẽ gặt hái được. Đây có thể hiểu là một khế ước xã hội: nếu cùng hợp tác, chúng ta sẽ cùng đạt được những điều 1, 2, 3… như sau. Chiếu theo đó, mọi người mới lượng giá được hiệu quả của công việc.

Khi dự báo thành quả thì phải có những mốc thời gian tương đối ngắn hạn: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 2 năm… để mọi người cùng theo dõi và phối kiểm. Dự báo một thành quả xa vời vợi, không biết đến khi nào mới phối kiểm được, thì cũng như không.

Ở đây, thành quả phải hiểu là sự thay đổi mà mình mong muốn nơi đối tượng. Thành quả phải cụ thể và đo lường được, chứ không thể mông lung, trừu tượng và muốn diễn giải ra sao cũng được.

Trong tranh đấu cho nhân quyền, nếu đối tượng là đồng bào trong nước thì thành quả có thể là người dân có rộng quyền tự do ngôn luận hơn, đo lường qua số tờ báo tự do được phát hành. Còn như đối tượng là chính quyền của quốc gia nơi mình sinh sống thì thành quả có thể là việc họ tiếp xúc trực tiếp và công khai với thành phần bất đồng chinh kiến. Nếu đối tượng là một vị dân cử thì thành quả có thể là sự thay đổi từ không ủng hộ sang thành ủng hộ lập trường của mình, hoặc đã ủng hộ thì nay thể hiện sự ủng hộ qua hành động cụ thể như là ký tên đồng bảo trợ dự luật nhân quyền cho Việt Nam.

Thói quen của nhiều người là chú trọng đến hoạt động hơn là thành quả. Các hoạt động như thắp nến, ra tuyên cáo, vận động chữ ký, họp báo, biểu tình, điều trần ở Quốc Hội, họp với Bộ Ngoại Giao… chỉ có  ý nghĩa nếu chúng đem lại thành quả cụ thể. Bằng không sẽ chỉ là hoài công vô ích, không khác gì cùng nhau cất bước lên đường mà không biết sẽ đi đâu, đến đâu.

Hiểu vậy thì quan trọng là tường trình thành quả, chứ không phải báo cáo hoạt động. Trong ví du trên, điều mà đoàn người cần biết là đã đến mốc điểm nào chứ không phải là: “hãy xem đây, chúng tôi đang cất bước.” Nặng về báo cáo hành động thường có nghĩa muốn tạo ấn tượng hơn là đạt thành quả.

Dự báo thành quả rồi, chính người đề xướng phải làm trước để chứng minh tính khả thi của việc mình đề xướng. Ai ai cũng có thể đối chiếu thành quả thực mà người ấy đạt được so với thành quả mà người ấy đã dự báo để đi đến những kết luận riêng.

Có người lập luận rằng, việc tranh đấu nhiều khi cần bảo mật. Tôi đồng ý. Nhưng điều cần bảo mật là hành động chứ không phải thành quả mưu cầu sẽ đạt được. Đây lại là một lý do nữa để bớt nói về việc làm và nói nhiều về thành quả của việc làm.

Tóm lại, tinh thần trách nhiệm đòi hỏi người đề xướng công việc, khi kêu gọi người khác nhập cuộc:

(1)    Phải báo trước những thành quả sẽ đạt được trong 3, 6, 9 tháng… sắp đến.

(2)    Phải làm trước một số bước đầu và tường trình thành quả để người khác thẩm định tính khả thi của việc mình đề xướng.

Áp dụng hai nguyên tắc trên cho chinh mình và cho nhau, chúng ta có thể góp phần làm giảm dần những ý tưởng mông lung, những lời kêu gọi khơi khơi, những hành động không chủ đích, và tình trạng phô trương thành tích.

Tập quán nghĩ, nói và làm một cách khoa học sẽ giúp chúng ta tăng triển vọng thành công trong mưu cầu đem dân chủ đến cho đất nước.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận