Obama và Romney Sẽ Tranh Luận Trước Cử Tri Á Châu

Mạch Sống ngày 12/07/2012

Ngày 21 tháng 7 tới đây, tại đại sảnh đường trình diễn nghệ thuật của Đại Học George Mason, ở Bắc Virginia, hai ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ dự trù sẽ tranh luận trước hàng nghìn cử tri người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương. Các đề tài sẽ xoáy vào những vấn đề ảnh hưởng đến các sắc dân Á Châu và Thái Bình Dương sinh sống ở Hoa Kỳ.

Mặc dù cả hai ứng cử viên Barrack Obama và Mitt Romney chưa khẳng định sẽ tham gia, ban tổ chức tin tưởng rằng cả hai sẽ hiện diện. Cách đây 4 năm, ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hoà và Dân Chủ đã tham gia một diễn đàn tranh luận tương tự với cử tri gốc Á Châu và Thái Bình Dương.

Cùng yểm trợ cho nỗ lực này là các tổ chức toàn quốc của người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương, dưới sự điều động của APIA Vote, một tổ chức chuyên vận động ghi danh cử tri và bỏ phiếu trong các cộng đồng Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương.

BPSOS là một trong các tổ chức yểm trợ.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào Việt Nam tham gia đông đảo vì đây là cơ hội để chứng tỏ với cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà cũng như các cộng đồng bạn sức mạnh của khối cử tri người Việt”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, kêu gọi.

Việc tham dự hoàn toàn miễn phí nhưng đòi hỏi phải ghi danh trước.

Những ai ở xa vẫn có thể theo dõi trực tiếp qua internet.

Một số văn phòng của BPSOS sẽ sắp xếp để đồng hương trong vùng đến văn phòng để cùng theo dõi buổi tranh luận lịch sử này.

Buổi tranh luận sẽ bắt đầu từ 3pm giờ Hoa Thịnh Đốn đến 6pm. 

Để ghi danh tham dự hoặc để theo dõi qua internet, xin vào trang mạng: http://www.apiavote.org/presidential-town-hall

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

 

Viết một bình luận