Bản Tin và Blog Nhân Quyền Việt Nam Đến Với Hàng Ngàn Giới Chức và Tổ Chức Quốc Tế

Mạch Sống, Ngày 10 tháng 7, 2012

Hai phương tiện quốc tế vận đang được sử dụng để góp phần vận động sự hậu thuẫn quốc tế cho các nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam, bằng Anh và Pháp ngữ, ngày càng được phổ biến rộng rãi đến các giới chức chinh quyền và các tố chức nhân quyền trên thế giới. Bản tin này cập nhật các vụ vi phạm nhân quyền trong từng tháng.

Đây là một nỗ lực chung của Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc Tại Hoa Kỳ và BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho công luận quốc tế về các vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng ở Việt Nam.

“Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều thông tin về các cuộc đàn áp tôn giáo, bắt bớ người yêu nước, bỏ tù các bloggers, đàn áp các đồng bào thiểu số… đều chỉ được lưu truyền bằng Việt ngữ,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, nhận định.

Đọc Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam số mới nhất: http://dvov.org/vietnam-human-rights-bulletin-vol-i-no-3-june-2012/

Song song với Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam, BPSOS cũng đã thành lập trang blog Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam bằng Anh ngữ (Democratic Voice of Vietnam). Trang blog này bao gồm thông tin cập nhật về nhiều vấn đề liên quan đến Việt Nam, từ tranh chấp Biển Đông đến kinh tế, từ vấn đề dân chủ đến quyền lao động, từ vấn đề tra tấn đến các sắc dân bản địa bị đàn áp… Các tin tức và nhận định được cập nhật hầu như hàng ngày, và có khi nhiều lần trong ngày. 

“Ngoài thông tin ra, mục đích thứ hai của trang blog này là đưa tiếng nói của các thành phần đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đến các diễn đàn và công chúng quốc tế,” Ts. Thắng giải thích.

Theo Ông, các nhà tranh đấu Việt Nam cho đến nay vẫn chưa được mấy ai trên thế giới biết đến và do đó nỗ lực của họ chưa nhận được nhiều hậu thuẫn của quốc tế.

Ts. Thắng còn cho biết là cả bản tin lẫn trang blog còn có những công dụng khác nữa.

Chẳng hạn, có người đã dùng trang blog để thu hút sự chú ý của giới trẻ Việt lớn lên ở hải ngoại đến các vấn đề của Việt Nam. Lại cũng có người đã sử dụng bản tin nhân quyền hàng tháng làm hồ sơ để vận động các nhà lập pháp.

“Chúng tôi kêu gọi sự tiếp tay của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và trong nước để giới thiệu hai nguồn thông tin về Việt Nam này đến thật rộng rãi các giới chức chính quyền trong thế giới tự do, các tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế, các bạn bè ngoại quốc, và các người trẻ việt,” Ts. Thắng nói.

Trang Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam có địa chỉ là dvov.org. Tại đây có lưu trữ Bản Tin Nhân Quyền Việt Nam.

Để tự động nhận tin cập nhật hàng ngày từ blog dvov.org, người sử dụng có thể bấm nút “Follow” ở đáy của cột tay phải.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận