Trang Web Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam

Những con số thống kê

Báo Mạch Sống, ngày 29/06/2012

Trang blog Democratic Voice of Vietnam (dvov.org) — Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam — ra mắt cách đây 10 hôm. Đây là diễn đàn để đưa tiếng nói của người dân trong nước ra đến thế giới tự do về các vấn đề của Việt Nam ngày nay và ngày mai. Đối tượng chinh của trang blog này là công luận quốc tế, các cơ quan chính quyền dân chủ, và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ quốc tế.

Đối tượng phụ của trang blog là những người trẻ Việt không rành tiếng Việt.

Sau 10 ngày hiện diện, các con số thống kê về lượng người truy cập cho thấy thành phần đã tiếp cận trang blog này. Dưới đây là xếp hạng theo vùng địa dư.

Hoa Kỳ dẫn đầu với 56%.

Theo sau là các quốc gia Đông Nam Á (không kể Việt Nam), là 15%, rồi đến Canada với 13%. Trong số các quốc gia Đông Nam Á (không kể Việt Nam) thì Thái Lan đông người truy cập nhất và rồi đến Cambốt. Thủ Đô Bangkok của Thái Lan được xem là trung tâm của phong trào dân chủ trong toàn vùng Đông Nam Á.

Điều bất ngờ là Việt Nam đứng hạng tư (6%) về số người truy cập, và tỉ lệ này tăng nhanh mỗi ngày.

Úc và Âu Châu đứng hạng 5 và 6 (mỗi nơi khoảng 3%). Riêng ở Âu Châu thì phần lớn người truy cập là ở Anh Quốc, rồi đến Đan Mạch và Pháp.

Một điều bất ngờ khác là có một số người ở Hồng Kông, vùng đất tương đối tự do của Trung Quốc, đã truy cập trang blog này. Ở Hồng Kông có khá nhiều các tổ chức tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền.

Mục tiêu của trang blog Democratic Voice of Vietnam gồm có:

– Công luận trên thế giới, đặc biệt là các chính quyền dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế, sẽ am tường hơn tình hình trong nước Việt Nam;

– Các diễn đàn quốc tế sẽ chào đón tiếng nói của thành phần đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở trong nước như tiếng nói đối trọng với chinh quyền; và

– Giới trẻ Việt ở hải ngoại sẽ am hiểu và quan tâm hơn về hiện tình của đất nước và tương lai của dân tộc.

Các con số thống kê ở trên cho thấy rằng chúng tôi cần giới thiệu trang blog Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam rộng rãi hơn ở Âu Châu và Úc Châu trong thời gian tới đây.

Chúng tôi mong mỏi nhận được sự tiếp tay của quý đồng hương sinh sống tại các châu này.

Nói chung, xin quý đồng hương giới thiệu trang blog này (dvov.org) đến với các nhân sự, tổ chức, cơ quan chinh quyền ở thế giới tự do, cũng như đến với giới trẻ Việt Nam ở ngoại quốc, và đến với những thành phần quan tâm ở trong nước.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

 

Viết một bình luận