Phát Triển Thế Và Lực Của Dân Tộc

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Cán cân thế và lực giữa dân và chính quyền là yếu tố quyết định triển vọng dân chủ ở bất kỳ quốc gia nào. Dưới chế độ độc tài, khi cán cân bắt đầu nghiêng về dân thì cơ hội dân chủ hoá sẽ hé mở ra.

Có hai cách để thay đổi cán cân: (1) tăng thế và lực của dân, (2) giảm thế và lực của chế độ. Chọn cách nào là chính sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau một trời một vực.

Chỉ có cách thứ nhất mới đặt nền móng cho dân chủ. Chỉ khi nào có thế và lực vững chãi thì dân mới thay đổi chế độ hiện hành và thay vào đó bằng một chế độ như họ mong ước. Nếu dân tiếp tục suy nhược, độc tài này ra đi thì độc tài khác sẽ đến.

Hai yếu tố cần thiết để dân tộc tăng thế và lực là:

(1)    Người dân quyết tâm nắm vận mạng của chính mình và gia đình mình cũng như góp phần bảo vệ tiền đồ của dân tộc mình; và

(2)    Những con người có quyết tâm ấy có thể tập hợp lại với nhau để tạo thành sức mạnh và tăng thế đứng trong lòng dân tộc và đối với thế giới.

Muốn vậy, việc quan trọng hàng đầu là chấn hưng dân khí: làm sao cho dân hết sợ, rồi ngày càng tăng ý thức về những quyền bất khả phân của mình, và cuối cùng tiến đến hành động để tự bảo vệ những quyền ấy.

Đồng thời, cần có đội ngũ tiên phong gồm những người có đức, có tài, có uy tín đối với dân trong nước và được biết đến trên thế giới. Họ phải dầy dạn kinh nghiệm để trở thành tiếng nói của dân và để tập hợp quần chúng thành sức mạnh.

Khi thế và lực của dân còn yếu kém, cũng cần dùng quốc tế vận để làm giảm áp lực của chế độ đang đè nặng từ trong và sự khuynh đảo của thế lực bành trướng từ ngoài, giúp cho dân có điều kiện hơn để phát triển thế và lực.

Trong 37 năm qua, các nỗ lực ở trong nước và ở hải ngoại hầu như đã chọn cách thứ hai: đánh vào thế và lực của chế độ, trong khi sao nhãng nhu cầu tăng thế và lực cho dân tộc. Sai trọng tâm dẫn đến hai hậu quả nghiêm trọng.

Vì thiếu trang bị và chuẩn bị nên hành động của những người tự đảm nhận vai trò tiên phong đã không đạt hiệu quả bao nhiêu và nhiều khi chỉ là trứng trọi đá: vừa ló ra thì lập tức bị cô lập, và có khi bị tù đày hay phải lưu vong mà chẳng tạo được sự lên tiếng đáng kể nào của quốc tế hay sự hưởng ứng từ người dân trong nước. Đội ngũ tiên phong vốn đã ít ngày càng thưa dần.

Nguy hiểm hơn, vì tâm lý là triệt hạ (chế độ) thay vì xây dựng (cho dân tộc), một số tổ chức hay cá nhân quen dùng thủ đoạn mà không quan tâm rằng chính những hành động ấy đang lũng đoạn niềm tin, phá huỷ đi chất keo sơn để tập hợp dân tộc, cả trong lẫn ngoài nước. Chế độ chưa hề hấn gì mà dân đã thêm suy nhược vì tâm lý hoài nghi hay thái độ bỏ cuộc.

Hệ quả là phí hoài công sức, tài nguyên, và thời gian của chính mình và những người hợp tác hay yểm trợ mình. Trong khi ấy dân tộc tiếp tục suy nhược và lỡ nhiều vận hội lịch sử vì không sẵn sàng.

Người Mỹ thường nói, không thay đổi cách làm thì đừng mong kết quả sẽ khác đi. Với 37 năm đã trôi qua, khi cuộc tranh đấu không đạt được thành quả như mong ước thì đó là dấu hiệu báo động rằng chúng ta, nếu thực sự có lòng với dân tộc và đất nước, cần tự xét lại và tìm cách khác để hành động.

Chúng ta cần tập trung xây dựng nội lực và thế đứng cho dân tộc, gồm cả đại khối dân tộc trong nước và bộ phận dân tộc ở hải ngoại.

Muốn vậy, các mục tiêu chiến lược cho giai đoạn hiện nay phải là:

(1)    Chấn dân khí, trong lẫn mgoài nước;

(2)    Phát triển và gìn giữ cho đội ngũ tiên phong, trong lẫn ngoài nước; và

(3)    Quốc tế vận để đẩy lùi trở lực, từ trong  lẫn ngoài nước, nhằm tạo thuận lợi cho hai công việc trên.

Sai trọng tâm thì di luỵ cho dân tộc trong nhiều thế hệ — “sai một li, đi một dặm”.

Thiếu mục tiêu chiến lược thì hành động mang tính cách phản ứng và đối phó đằng ngọn thay vì chủ động và tập trung vào gốc của vấn đề.

Đã đến lúc những ai quan tâm đến tiền đồ dân tộc đặt đúng trọng tâm là tạo thế và lực cho dân tộc và cùng dồn sức vào một số mục tiêu chiến lược cụ thể trong giai đoạn 3-5 năm tới.

Bài liên quan:

Hợp sức cho quốc tế vận:
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2407

Góp gió thành bão:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2347

Làm việc gốc:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2341

Trước vận nước không thể làm việc vặt:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2336

Trước vận nước phải có sách lược chung:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2281

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

 

Viết một bình luận