CAMSA Kêu Gọi Tẩy Chay Hạt Điều Từ Việt Nam

Báo Mạch Sống ngày 04/06/2012

Tại buổi thuyết trình với tổ chức Stop Modern Slavery tại Đại Học George Washington, Liên Minh CAMSA kêu gọi giới tiêu thụ ở Hoa Kỳ và trên thế giới tẩy chay hạt điều sản xuất từ Việt Nam để ngăn chặn chính sách cưỡng bách lao động được áp dụng ở các nhà tù và các trung tâm cải huấn ở Việt Nam.

“Trong tư thế của người tiêu thụ, chúng ta có rất nhiều ảnh hưởng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, đồng sáng lập viên Liên Minh CAMSA, giải thích.

Tháng 9 năm ngoái, tổ chức Human Rights Watch phát hành bản phúc trình về chế độ cưỡng bức lao động trong các trung tâm cải huấn ở Việt Nam cho công tác sản xuất hạt điều để xuất cảng. Kỹ nghệ hạt điều mang lại thu nhập trên 2 tỉ mỗi năm cho Việt Nam.

Tháng 1 năm nay, tại buổi điều trần trước tiểu ban đặc trách nhân quyền của Hạ Viện do Dân Biểu Christopher Smith triệu tập, Ts. Thắng nêu lên tình trạng cưỡng bách lao động tương tự nhắm vào các tù nhân hình sự và tù nhân chính trị. Sau buổi điều trần, tiểu ban này đã thông qua Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam mà Dân Biểu Christopher Smith là tác giả.

“Nếu đến các cửa hàng Giant, chẳng hạn, các bạn sẽ thấy các bịch hạt điều được bầy bán có ghi chú xuất xứ từ Việt Nam,” Ts. Thắng nhắc nhở cử toạ. “Chúng ta cần tẩy chay để tạo áp lực kinh tế lên các công ty Hoa K ỳ.”

Theo Ông, đối tượng của cuộc tẩy chay là chính sách cưỡng bách lao động của chính quyền Việt Nam và mục tiêu là chấm dứt chính sách này.

Theo Ông, ngay trước mắt, hai thành quả nhắm đến là vận động chính phủ Hoa Kỳ chính thức yêu cầu Việt Nam ngưng ngay chính sách này như là điều kiện để không bị xếp Hạng 3 trong lãnh vực buôn người, và vận động các doanh nghiệp Hoa Kỳ ngưng không nhập cảng hạt điều từ Việt Nam cho đến khi Việt Nam thay đổi chính sách.

“Khi bị xếp vào Hạng 3 thì Việt Nam có thể bị Hoa Kỳ chế tài”, Ts. Thắng giải thích.

Chỉ trong vài tuần tới đây Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ công bố việc xếp hạng các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tháng tư vừa qua, Ts. Thắng cùng với một phái đoàn CAMSA đã tiếp xúc với bộ phận chống buôn người của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để trình bày về tình trạng cưỡng bách lao động ở Việt Nam.

Stop Modern Slavery là một tổ chức quần chúng hoạt động ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn với mục đích bài trừ nạn buôn người. Tổ chức BPSOS đã yểm trợ cho Stop Modern Slavery trong thời kỳ thành lập năm 2004.

Bài liên quan:

Việt Nam Bị Tố Cáo Buôn Người

Bản điều trần của Ts. Thắng trước tiểu ban đặc trách nhân quyền, ngày 24/01/2012

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: BPSOS, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau bốn năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 60 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến 4,000 công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 – USA

 

Viết một bình luận