Bộ Nội An Tiếp Xúc Đại Diện Các Sắc Dân Thiểu Số

Báo Mạch Sống

Falls Church, ngày 17/04/2012 — Phái đoàn gồm 15 giới chức từ các cơ quan thuộc Bộ Nội An của chính phủ Liên Bang đã tiếp xúc với đại diện của khoảng 20 hội đoàn thuộc các sắc thiểu số cũng như các tổ chức dân quyền bảo vệ họ trong buổi họp bàn tròn tại trụ sở của BPSOS ở Bắc Virginia.

Buổi tiếp xúc do Văn Phòng Dân Quyền và Các Tự Do Công Dân (Office of Civil Rights and Civil Liberties) của Bộ Nội An khởi xướng. Đáp ứng yêu cầu của văn phòng này, BPSOS đã đứng ra mời họp.

Sau lời phát biểu chào mừng của Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám  Đốc Điều Hành BPSOS, phái đoàn của Bộ Nội An tuần tự tường trình về nỗ lực bắc nhịp cầu ngôn ngữ cho những người yếu kém tiếng Anh để có thể tiếp nhận thông tin và những phục vụ từ Bộ Nội An.

Ưu tư lớn nhất của nhiều người tham dự là các cuộc bố ráp của cơ quan Immigration and Customs Enforcement (ICE) nhằm dẫn độ những di dân bất hợp pháp hay có tiền án. Đại diện của Bộ Nội An trấn an rằng họ chỉ truy lùng để dẫn độ những kẻ phạm pháp nguy hiểm cho xã hội hay đã bất tuân lệnh trình diện.

Về tình trạng của các trại giam của sở di trú, Bộ Nội An cho biết là họ đang có những nỗ lực cải thiện điều kiện sinh hoạt để người chờ dẫn độ không cảm thấy đang bị tù ngục.

Bộ Nội An cũng cho biết rằng họ đã cố gắng dịch các tài liệu thông tin và hướng dẫn sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Việt, để phân phối đến các cộng đồng thiểu số có nhiều người không rành Anh ngữ.

Nhân dịp này Bộ Nội An giới thiệu một đề xuất mới tạo sự chú ý của cử toạ: việc thành lập Văn Phòng Public Advocate. Qua văn phòng này, các trường hợp bị giam chờ dẫn độ có thể khiếu nại trực tiếp với giới lãnh đạo của Bộ Nội An nếu có điều oan ức.

Trong phần trao đổi, đại diện của các tổ chức đại diện người Đại Hàn, Á Châu, Hispanic, Hồi Giáo… thay phiên nhau đặt nhiều câu hỏi và góp nhiều ý kiến. Ngoài ra còn có sự lên tiếng của các tổ chức dịch vụ pháp lý, vận động dân quyền, bảo vệ người di dân như USCC giáo phận Arlington, Asian American Justice Center, National Council of Asian Pacific Americans, v.v.

Khi đóng hội nghị bàn tròn, Ts. Thắng nhắc nhở các giới chức Bộ Nội An:  “Xin lưu tâm rằng trong vấn đề dịch thuật sang tiếng Việt không nên dùng những từ của chế độ hiện nay ở Việt Nam; phần lớn người Việt ở Hoa Kỳ là nạn nhân của chế độ ấy và dễ gặp phản ứng đối với từ ngữ của chế độ”.

Bộ Nội An sẽ mở những buổi họp bàn tròn như vậy ở nhiều thành phố trong thời gian tới đây: Orlando, Atlanta, Phoenix, Houston, Philadelphia, Chicago, Seattle, New York, v.v.  BPSOS đã giới thiệu để họ tiếp xúc trực tiếp với các tổ chức người Việt ở từng địa phương.

“Chủ trương của chúng tôi là tạo nhịp cầu để các tổ chức người Việt làm việc trực tiếp với các cơ quan chính quyền thuộc cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp”, Ts. Thắng giải thích.

Sau buổi họp, Ts. Thắng bàn riêng với các nhân viên của Bộ Nội An về trường hợp các nạn nhân buôn người ở Guam mà BPSOS đã phối hợp với cộng đồng Việt ở hòn đảo này để giúp đỡ từ hai năm nay. Mới đây một trong số các nạn nhân đã bị bắt vào trại giam của sở di trú để chờ dẫn độ.

Các cơ quan thuộc Bộ Nội An tham dự buổi họp gồm có: Office for Civil Rights and Civil Liberties, Transportation Security Administration, US Citizenship and Immigration Service, Customs and Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement, Federal Emergency Management Agency, Community Relations Service, và Office of the Public Advocate. Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ Jim Webb của tiểu bang Virgìnia cũng gửi một nhân viên đặc trách di trú đến tham dự.

Một số trang mạng để lấy thêm thông tin: www.dhs.gov/crcl, www.lep.gov

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsong.org.]

Viết một bình luận