Uỷ Ban Đối Ngoại Hạ Viện Thông Qua Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam

BPSOS – Ngày 7 tháng 3, 2012

Hôm nay Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR 1410) sau khi có những tu chính để cập nhật về sự leo thang vi phạm nhân quyền trong thời gian gần đây.

Trong phần phát biểu, DB Christopher Smith, tác giả của dự luật, nói đến cuộc điều trần mà Ông đã triệu tập trong tư cách Chủ Tịch Tiểu Ban đặc trách về nhân quyền của Uỷ Ban Đối Ngoại.

“Chúng tôi đã lắng nghe Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Boat People SOS, người vừa đi Thái Lan để điều tra các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Ts. Thắng đã cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết về buôn lao động, cưỡng bức lao động, và việc các nạn nhân của nạn buôn lao động và buôn tình dục đã bị Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc bác quyền tị nạn”, DB Smith phát biểu trước khi Uỷ Ban Đối Ngoại bỏ phiếu.

“Thêm vào đó, các nhân chứng đã cung cấp các hình ảnh gây bức xúc về chứng cớ của sự tra tấn, và chiếu đoạn video cho thấy lực lượng quân sự Việt Nam đang phá huỷ cả một làng người Hmong theo Thiên Chúa Giáo”, Ông nói tiếp.

Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh; cô Vũ Phương-Anh, một nạn nhân buôn lao động được BPSOS giải cứu từ Jordan; Ts. Nguyễn Đình Thắng, Ông Rong Nay của Montagnard Human Rights Organization và Ông John Sifton của Human Rights Watch đã phát biểu tại buổi điều trần này.

Đây là kết quả ngay trước mắt của cuộc vận động Quốc Hội của trên 500 đồng hương trong ngày trước đó. Cuộc vận động này nằm trong nỗ lực chiến lược với trọng tâm tập trung sự chú ý của quốc tế vào Việt Nam, nơi mà chế độ đã thay thế Miến Điện trong cương vị “kẻ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất Đông Nam Á.

Đọc toàn văn lời phát biểu của DB Smith tại: http://chrissmith.house.gov/UploadedFiles/2012-03-07_HFAC_Markup_of_Vietnam_Bill_HR_1410.pdf

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsong.org.]

Viết một bình luận