Điều Trần Tại Quốc Hội Hoa Kỳ Về Tình Trạng Vi Phạm Nhân Quyền Ở Việt Nam

Tiểu Ban đặc trách về các vấn đề nhân quyền thuộc Uỷ Ban Ngoại Giao của Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ triệu tập buổi điều trần dưới quyền chủ toạ của Dân Biểu Christopher Smith về các vấn đề vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam.

Các nhân chứng được mời điều trần gồm có cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Ông Rong Nay (Giám Đốc Điều Hành tổ chức Montagnard Human Rights Organization), và cô Vũ Phương-Anh, người đã từng là nạn nhân của vụ buôn người ở Jordan trước đây. Ngoài ra, DB Smith có thể sẽ mời thêm một số người khác cùng điều trần.

Các vấn đề điều trần bao gồm: đàn áp tôn giáo, đàn áp các sắc dân thiểu số, nạn buôn người, tình trạng tra tấn và bạo lực của công an, việc bắt bớ những nhà dân chủ và những người bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ người tị nạn… Cuộc điều trần này nhằm mở đầu một nỗ lực vận động cho nhiều đạo luật của Quốc Hội và ảnh hưởng chính sách của Hành Pháp liên quan đến Việt Nam trong năm 2012. 

Buổi điều trần sẽ được tổ chức tại Phòng 2200 Rayburn House Office Building và sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Ba 24 tháng 1, 2012. Mọi người được khuyến khích tham gia để bày tỏ mối quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Những ai không thể đến tận nơi có thể theo dõi qua hệ thống Webcast của Quốc Hội tại: http://www.hcfa.house.gov.

Sau buổi điều trần, BPSOS sẽ tổ chức buổi tiếp xúc riêng với cô Phương-Anh tại văn phòng của BPSOS. Qua buổi tiếp xúc này, Ts.Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, cũng sẽ giới thiệu về hoạt động của Liên Minh CAMSA, mà qua đó trên 3,000 nạn nhân Việt Nam như cô Phương-Anh đã được giải cứu trong gần 4 năm qua.

Vì số chỗ ngồi có hạn, quý vị nào có ý định tham dự buổi họp mặt thân mật này xin liên lạc trước với cô Kim Cúc để ghi danh: 703-538-2190, hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Buổi họp mặt nhỏ này sẽ bắt đầu lúc 7:30pm tại trụ sở của BPSOS: 6066 Leesburg Pike, Suite 100, Falls Church, VA 22041.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsong.org.]

Viết một bình luận