Sức Mạnh Chính Trị

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Trong quan hệ giữa con người với nhau, vốn liếng niềm tin và nể vì là yếu tố tối quan trọng. Có gầy dựng được vốn liếng này, như gởi tiền vào một quỹ tiết kiệm, thì khi trở ngại chúng ta mới có để tiêu dùng. Sau đó phải bồi đắp lại ngay cho đầy để quỹ này không bị khánh kiệt.

Chẳng hạn, vốn liếng niềm tin nơi nhau giữ cho tình bạn được trường tồn. Mỗi lần một người thất hứa thì vốn liếng ấy vơi bớt đi, nhiều ít tuỳ theo mức độ trầm trọng của sự việc. Vốn liếng càng nhiều thì càng giúp cho tình bạn vượt qua những cơn sóng gió. Quỹ này nếu bị cạn kiệt thì tình bạn cũng tan biến theo.

Chẳng hạn, vốn liếng nể vì tạo uy thế cho vị thầy để dạy dỗ môn sinh. Cung cách của người thầy, trong cư xử hằng ngày và trước những thử thách bất thường, có thể làm tăng hay giảm vốn liếng ấy. Nếu người thầy vấp phải một sai trái quá mức thì sự nể vì không còn nữa và lời giáo huấn trở thành vô hiệu.

Mọi quan hệ khác, như nghĩa vợ chồng, tình ruột thịt, sự hợp tác buôn bán… cũng dựa vào vốn liếng niềm tin và nể vì giữa đôi bên.

Các quan hệ trong lãnh vực chính trị cũng vậy.

Chúng ta chỉ có tiếng nói và ảnh hưởng khi đã tạo được một vốn liếng đáng kể về niềm tin và sự nể phục của các đối tượng chính trị. Đó là “uy” và “tín” trong chữ uy tín mà chúng ta dùng thường ngày.

Chẳng hạn, nếu chúng ta giúp một vị dân biểu tranh cử, bằng tài chánh, bằng công sức, hay bằng đường dây quen biết, thì đó là chúng ta đang tích luỹ vốn liếng niềm tin với vị dân biểu ấy. Nếu chúng ta huy động được cử tri, vận dụng được giới truyền thông, hay chứng minh kinh nghiệm về lập pháp, thì đó là chúng ta đang tạo dựng vốn liếng nể vì nơi vị dân biểu.

Những người có những vốn liếng như vậy, khi hữu sự có thể rút ra để sử dụng, như yêu cầu vị dân biểu ủng hộ cho một đạo luật nhân quyền hay viết thư can thiệp cho một trường hợp tị nạn. Vốn liếng này, về niềm tin và sự nể vì, được gọi chung là vốn liếng chính trị.

Một cộng đồng có được nhiều người hay tập thể dồi dào vốn liếng chính trị thì cộng đồng ấy có nhiều ảnh hưởng về chính sách. Mức vốn liếng chính trị càng cao thì sức ảnh hưởng càng mạnh.

Trước một vấn đề khó khăn đòi hỏi nhiều vốn liếng chính trị, các cá nhân hay đoàn thể có thể gom phần vốn riêng của mình lại với nhau để nâng lượng vốn lên cho ngang hàng với mức chi cần thiết.

Hiểu như vậy thì sự hợp quần lại cho cùng một mục tiêu chính trị sẽ chỉ có ý nghĩa khi mỗi thành phần đến với nhau có sẵn phần vốn liếng chính trị của riêng mình để góp vào cho mục tiêu chung.

Bằng không thì sự phối hợp hay liên kết giữa nhiều nhóm, nhiều người chỉ là đầu môi chót lưỡi và làm cho có, hay chỉ là khoa trương bề ngoài để loè thiên hạ hay đánh lận chính mình. Có cộng lại mười con số không thì vẫn chỉ là con số không.

Trong những năm gần đây cộng đồng người Mỹ gốc Việt ngày càng năng nổ hơn trong các cuộc vận động về chính sách, từ vận động treo cờ vàng ba sọc đỏ ở cấp địa phương đến vận động cho các dự luật về nhân quyền và tị nạn ở cấp liên bang. Những cuộc vận động như vậy muốn có hiệu quả thì chúng ta phải có sẵn vốn liếng chính trị.

Do đó, những ai còn thiết tha với quyền lợi của cộng đồng thì cần tự nhận lấy trách nhiệm góp phần tích luỹ vốn liếng chính trị cho chính cá nhân mình và cho cộng đồng nói chung qua những hình thức ghi danh cử tri, đi bầu, đóng tiền cho các quỹ tranh cử, tham gia các cuộc vận động tranh cử, thường xuyên tiếp xúc với các giới chức chính quyền, hưởng ứng các nỗ lực vận động hành lang, và tham gia các sinh hoạt đa dạng trong đời sống chính trị chủ lưu của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên không phải làm thế nào cũng được. Những sinh hoạt này phải trong sáng, nghiêm túc, có nghiên cứu, và có phối hợp thì mới làm tăng lên niềm tin và sự nể vì của các chính giới Hoa Kỳ đối với chúng ta.

Và như vậy thì vốn liếng chính trị của chúng ta mới thực sự tăng trưởng, để nâng dần lên sức mạnh chính trị của tập thể người Việt ở Hoa Kỳ.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com]

Viết một bình luận