Xin Cứu Cồn Dầu

Lời Kêu Gọi Đến Giới Truyền Thông Việt Ngữ

Chiến dịch Cứu Cồn Dầu, mà BPSOS phát động cuối tháng 7 vừa qua, đã đạt một số thành quả cụ thể. Nhưng con đường tranh đấu còn rất dài để bảo vệ số đồng bào đang lánh nạn ở ngoài Việt Nam và đòi công lý cho cả xứ đạo Cồn Dầu. Chúng tôi rất cần giới truyền thông Việt ngữ tiếp tục vận động sự yểm trợ của toàn thể cộng đồng người Việt ở hải ngoại. (Danh sách ân nhân đóng góp cho quỹ Cứu Cồn Dầu tính đến ngày 31/12/2010)

Gần 60 người dân Cồn Dầu đang lánh nạn ở Thái Lan và một số quốc gia khác. Họ cần được giúp đỡ về đời sống, bảo vệ an toàn bản thân, và bênh vực quyền tị nạn. Gần phân nửa là trẻ em từ 9 tháng đến 18 tuổi, phải sống trốn tránh và thất học.

Tuần qua Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, đến Thái Lan để di chuyển một số đồng bào lánh nạn đến một nơi an toàn nhằm tránh sự theo dõi của chính phủ Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để trẻ em có môi trường ăn học. Ts. Thắng cũng tiếp xúc với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức Thái Lan và quốc tế để bàn về nguy cơ đàn áp từ phía chính quyền Việt Nam.

Những người đang lánh nạn là những nhân chứng của một vụ đàn áp đẫm máu, tiêu biểu cho các cuộc đàn áp tôn giáo và nhân quyền đang diễn ra ở khắp Việt Nam. Họ cần được bảo vệ bằng mọi giá, để còn lên tiếng cho những đồng hương không tiếng nói của họ. Chúng tôi chuẩn bị gởi luật sư toàn thời gian đến một số quốc gia để can thiệp cho từng trường hợp một.

Song song, chiến dịch Cứu Cồn Dầu cũng hỗ trợ cho nỗ lực đòi công lý của các giáo dân Cồn Dầu ở trong nước.

Chúng tôi đang rất cần giới truyền thông Việt ngữ hâm nóng mối quan tâm của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nâng đỡ tinh thần cho các giáo dân Cồn Dầu, và yểm trợ cho nỗ lực gây quỹ cho chiến dịch Cứu Cồn Dầu.

Hiện nay chúng tôi đang rất cần sự yểm trợ tài chánh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Ở nhiều nơi, các toán thiện nguyện viên đang chuẩn bị các gian hàng gây quỹ tại các hội chợ Tết sắp đến. Ở những nơi khác có đài phát thanh, đài truyền hình, hay báo chí vận động đồng hương trong vùng gởi tiền đóng góp trực tiếp cho Quỹ Cứu Cồn Dầu. Cũng có nỗ lực gây quỹ trực tuyến qua Internet. Lại có nơi tổ chức văn nghệ, cơm gây quỹ, vận động thân hữu, hay các hình thức gây quỹ khác.

Sự đôn đốc, cổ võ, vận động của giới truyền thông Việt ngữ sẽ làm tăng mức hiệu nghiệm của các nỗ lực gây quỹ này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình trong suốt thời gian qua. Chính nhờ sự lên tiếng mạnh mẽ của quý vị mà chiến dịch Cứu Cồn Dầu đã “quốc tế hoá” vụ đàn áp nhắm vào một xứ đạo nhỏ bé mà trước đây chẳng mấy ai, kể cả người Việt chúng ta, biết đến.

Lần nữa chúng tôi mong mỏi nhận được sự hỗ trợ tận tình của giới truyền thông Việt ngữ ở khắp năm châu.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS)
Chiến Dịch “Cứu Cồn Dầu”
Ngày 20 tháng 1, 2011

Viết một bình luận