Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu: Chuẩn Bị Cho Giai Đoạn 5

“Trong sáu tháng qua, chúng tôi chuẩn bị cho giai đoạn 5 của chiến dịch Cứu Cồn Dầu”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, cho biết.

Ông giải thích rằng đây là giai đoạn để dứt điểm, một lần cho trọn, âm mưu của chính quyền Đà Nẵng nhằm “xoá sổ” Giáo Xứ Cồn Dầu. Theo Ông, trừ khi có yếu tố bất ngờ, giai đoạn 5 sẽ khởi sự đầu năm 2012.

Cũng theo Ông, một trong những yếu tố bất ngờ đã xảy ra là nhu cầu bảo vệ an toàn và quyền tị nạn cho số giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn ở ngoài Việt Nam mà đến nay đã vượt trên con số 70 thay vì 55 như cách đây vài tháng.

“Một số trường hợp bị nguy hiểm cực kỳ đã phải ẩn thân một thời gian trước khi họ vượt thoát khỏi Việt Nam”, Ts. Thắng nói.

Hiện nay tổ chức BPSOS đang tập trung để vừa lập hồ sơ xin tị nạn cho những người mới đến vừa vận động cho những người đã được hưởng quy chế tị nạn để đi định cư.

“Vì phải dồn nỗ lực và tài nguyên vào hai công việc này, chúng tôi đã chậm lại trong việc chuẩn bị cho giai đoạn 5 của chiến dịch”, Ts. Thắng giải thích.

Đầu tháng 9 vừa qua, cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, Cố Vấn Cao Cấp về các Đề Xuất Quốc Tế của BPSOS, đã đến Thái Lan và Mã Lai để tiếp xúc với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, giới chức Toà Đại Sứ Hoa Kỳ, và một số tổ chức bảo vệ người tị nạn. Ông cùng với các luật sư của BPSOS đã tiếp xúc với những giáo dân Cồn Dầu thuộc cả hai nhóm đi trước và đi sau.

Trước khi lên đường đi Đông Nam Á, Đại Sứ Rees đã cùng với Ts. Thắng họp với Giám Đốc Văn Phòng Dân Số, Tị Nạn và Di Dân của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để bàn về các vấn đề người tị nạn ở Đông Nam Á, trong đó có nhóm giáo dân Cồn Dầu.

Chiến dịch Cứu Cồn Dầu, được BPSOS phát động tháng 7 năm 2009, gồm ba mục đích:

(1) Bảo vệ quyền tị nạn cho các giáo dân Cồn Dầu đã thoát khỏi Việt Nam
(2) Đẩy lùi sự đàn áp của chính quyền địa phương nhắm vào Giáo Xứ Cồn Dầu
(3) Bảo vệ sự vẹn toàn của Giáo Xứ Cồn Dầu 

Trong hai năm qua chiến dịch này đã diễn tiến qua bốn giai đoạn:
(1) Báo động với cộng đồng quốc tế
(2) Vận động sự lên tiếng và can thiệp của các chính quyền trong thế giới tự do
(3) Hỗ trợ cho nạn nhân ở trong nước đứng lên đòi công lý
(4) Đòi hỏi chính quyền Việt Nam tôn trọng các nguyên tắc quốc tế

Tính đến nay, chiến dịch Cứu Cồn Dâu đã đạt được phần lớn hai mục đích đầu.

“Giai đoạn 5 sẽ nhắm vào mục đích thứ ba: bảo vệ sự vẹn toàn của Giáo Xứ Cồn Dầu”, Ts. Thắng nói. “Qua chiến dịch Cồn Dầu, chúng tôi muốn chứng minh rằng nếu làm đúng cách, một xứ đạo nhỏ bé vẫn có thể đẩy lùi cường quyền.”

Ông kêu gọi cộng đồng người Việt ở hải ngoại tiếp tục quan tâm đến số phận của những giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn ở ngoài Việt Nam. Ông cho biết rằng sẽ tiếp tục cần sự tài trợ của đồng hương vì số hồ sơ đã tăng lên và thời gian can thiệp kéo dài hơn.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận