Kế Hoạch Giải Trừ Nạn Buôn Người: Bước Vào Giai Đoạn 4

Mục đích của Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA) là trừ tận gốc thảm trạng buôn người từ Việt Nam đi khắp thế giới.  Kế hoạch chống buôn người của Liên Minh CAMSA đã tiến qua ba giai đoạn trong ba năm qua và bắt đầu bước vào giai đoạn mới: nâng ý thức đề phòng và khả năng tự vệ của người dân ở Việt Nam.

Đầu tháng 9, Liên Minh CAMSA đã khởi đầu giai đoạn 4 với tài liệu “5 Điều Cần Lưu Ý” để nhắc nhở người dân về các mánh khoé thường được sử dụng bởi các công ty lừa đảo, và phổ  biến danh sách các công ty xuất khẩu lao động với thành tích lừa đảo.

Trong giai đoạn 1 (2005-2009) tổ chức BPSOS tập trung vào việc phanh phui nạn buôn người ở Mã Lai và Đài Loan, là hai quốc gia đứng hạng nhất và nhì về số người lao động Việt Nam, và vận động chính quyền của họ thông qua luật chống buôn người. Nguy cơ bị chế tài bởi chính phủ Hoa Kỳ đã là nhân tố quan trọng thúc đẩy Mã Lai ban hành luật chống buôn người năm 2007 và Đài Loan năm 2009.

Giai đoạn 2 khởi đầu năm 2008 với mục đích giải cứu nạn nhân.  BPSOS cùng với một số tổ chức thành lập Liên Minh CAMSA và chính thức hoạt động ở Mã Lai (tháng 4 năm 2008) và rồi Đài Loan (tháng 4 năm 2010). Các văn phòng CAMSA vừa hướng dẫn công nhân ở hai quốc gia này về cách vận dụng luật lao động và luật chống buôn người để bảo vệ cho chính mình, vừa giúp các tổ chức phi chính phủ phát triển nặng lực để cứu giúp và hỗ trợ nạn nhân, vừa theo dõi việc thi hành luật của các cơ quan chính quyền để rồi đề nghị những biện pháp cải thiện.  Đến nay Liên Minh CAMSA đã giải cứu trên bốn ngàn nạn nhân, trong đó hai phần ba là người Việt.

Giai đoạn 3, khởi đầu vào giữa năm 2009, đặt trọng tâm vào việc thay đổi khung luật ở Việt Nam. Qua các hồ sơ được giải cứu, Liên Minh CAMSA truy manh mối của đường dây buôn người từ Việt Nam. Với những chứng cớ khó chối cãi do Liên Minh CAMSA thu thập ở Mã Lai và Đài Loan, tháng 6 năm 2010 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào Danh Sách Cần Theo Dõi vì tình trạng buôn lao động trầm trọng. Ngày 31 th áng 3, 2010 Quốc Hội Việt Nam thông qua luật phòng, chống buôn người. Tháng 6 năm 2010 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tiếp tục giữ Việt Nam trong Danh Sách Cần Theo Dõi. Theo luật Hoa Kỳ, Việt Nam có đến tháng 6 năm 2012 để chứng minh thực tâm phòng, chống buôn người nếu muốn tránh bị chế tài. 

Hiện nay kế hoạch của Liên Minh CAMSA bắt đầu bước vào giai đoạn 4. Đây là giai đoạn tạo kiến thức và khả năng cho người dân để tự mình đề phòng trước những mánh khoé của kẻ buôn người. Để đạt mục tiêu này, Liên Minh CAMSA đang nỗ lực thông tin ồ ạt vào trong nước, qua các phương tiện đa dạng, đến các vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Khi người dân biết giữ mình thì họ không những tránh trở thành nạn nhân mà còn áp lực các công ty xuất khẩu lao động phải làm ăn chân chính để không bị phá sản vì vắng khách. Đây cũng là cơ hội để chính quyền Việt Nam chứng tỏ thực tâm bằng cách tạo thuận tiện cho mọi thành phần dân chúng, nhất là các tổ chức tôn giáo, thực hiện công tác thông tin đại chúng, bằng cách điều tra các hồ sơ buôn người mà Liên Minh CAMSA đã thu thập, và bằng cách hợp tác với CAMSA trong các vụ giải cứu và can thiệp cho nạn nhân ở ngoài nước.

Liên Minh CAMSA thiết tha kêu gọi sự tiếp tay của tập thể người Việt ở hải ngoại và đồng bào quốc nội để đẩy mạnh công tác thông tin vào trong nước trong 6 tháng tới đây.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận