Xây Dựng Hiệp Nhất: Pay It Forward

Br. Huynhquảng 

Pay It Forward (tạm dịch Cùng Nhau Hành Động), là cuốn phim do đạo diễn Mimi Leder cho ra mắt vào năm 2000. Vai chính của cuốn phim là cậu bé 12 tuổi Trevor McKinney. Trong một lớp học về môn xã hội, thầy giáo của McKinney mời gọi mỗi học sinh suy nghĩ và đưa ra một ý kiến để có thể giúp thế giới loài người được bình an hơn, no ấm hơn và mang giá trị nhân bản hơn. Mỗi học sinh đều suy nghĩ, nhưng ý kiến của McKinney đã nêu rõ tính cộng đồng và rất thiết thực; nó có thể giúp cho cộng động nhân loại có một cuộc sông bình an và tương trợ nhau nếu mỗi người chúng ta chấp nhận ý kiến này và thực hành chúng thật nghiêm túc.

McKinney đề nghị một phong trào 1-3. Nghĩa là chính cậu là người khởi sự bắt tay bằng một việc tốt, đồng thời cậu kêu gọi ba người bạn của cậu cũng làm tương tự. Sau đó, mỗi một ba người bạn mới của cậu hãy tìm thêm 3 người khác và cùng làm việc tốt tương tự, và cứ như thế con số người tham gia vào chương trình 1-3 này sẽ gia tăng một cách đáng kể. Nói tóm lại, nếu một người quyết tâm làm một việc tốt và có trách nhiệm kêu gọi thêm 3 người khác cũng làm tương tự như vậy, thì con số những người làm việc tốt sẽ tăng rất nhanh chóng. Theo McKinney, nếu mỗi một người quyết tâm làm việc này thì bình an, hạnh phúc chắc chắn là điều khả thi cho mọi người trên hành tinh này.

* * *

Quí bạn thân mến, sáng kiến của cậu bé 12 tuổi McKinney làm cho chúng ta đáng suy nghĩ về cộng đồng nhân loại nói chung và cộng đồng của chúng ta nói riêng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cộng đồng chúng ta biết thực thi nguyên tắc 1-3 này? Đây chính là xây dựng sự hiệp nhất rõ nét và vững chắc cho mỗi cộng đồng.

Một người hãy nói một điểm tích cực về cộng động mình cho ba người khác; và mỗi ba người hãy nói điều tốt về cộng đồng mình cho thêm ba người nữa. Và cứ như thế, cộng đồng ấy sẽ có cái nhìn tích cực.

Một người bắt tay vào việc giúp đỡ một người nghèo trong cộng đoàn mình và mời gọi ba người khác cùng làm việc này. Mỗi một ba người này cũng hãy mời gọi thêm ba người mới, và cứ như thế thì việc giúp đỡ cho một người nghèo là khả thi và có thể thực hiện.

Một em thiếu nhi hãy bắt đầu bằng việc nhặt rác và cũng mời gọi ba bạn khác cùng nhặt rác. Mỗi người trong ba em cũng hãy mời thêm 3 bạn khác cũng làm tương tự như vậy thì chắc chắn là việc nhặt rác sẽ thành công và nhanh chóng.

Quí bạn thân mến, hôm nay mục Sống Đẹp mời bạn suy nghĩ và thực hành về nguyên tắc 1-3 này. Bạn muốn xây dựng thế giới này khỏi sự nghèo đói ư? Hãy bắt đầu từ chính con người của bạn và thêm 3 người nữa. Bạn muốn xây dựng dân chủ và công bằng cho Việt Nam ư? Hãy bắt đầu từ con người của bạn và thêm 3 người nữa. Bạn muốn giúp cộng đồng mình hiệp nhất và không chia rẽ? Hãy bắt đầu từ chính bạn và thêm 3 người nữa. Vậy đó, hòa bình, hiệp nhất, ấm no cho một thế giới loài người là khả thi và có thể nếu chúng ta biết cộng tác với nhau và biết làm việc chung với nhau. Khi hành động chung với nguyên tắc 1-3 này, chúng ta sẽ không thấy sự phân chia giai cấp, kẻ trên người dưới, nhưng tất cả chỉ phục vụ cho mục đích của cộng đồng, của nhân loại. Cầu chúc chúng ta thành công!

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận