Hội Nghị Của Những Lãnh Đạo: Quyết Tâm Thăng Tiến Cộng Đồng

Hoa Thịnh Đốn, 02/07/11 – Tại một hội nghị toàn quốc tổ chức tại thủ đô Hoa Kỳ vào dịp lễ độc lập, hơn hai trăm người Việt, phần lớn là trẻ và trung niên, cùng đề ra kế hoạch tổng hợp để thăng tiến cộng đồng trong mười năm tới. 

Gần 250 người đến từ 15 tiểu bang chia thành ba nhóm để soạn thảo kế sách cho ba lãnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.

Để phát huy thế lực chính trị, hội nghị quyết định thành lập Uỷ Ban Hành Động Chính Trị (Political Action Committee hay PAC) ở cấp toàn quốc để phối hợp các PAC địa phương.  Các tổ chức PAC này có cùng mục đích tuyển, huấn luyện và tài trợ người Mỹ gốc Việt ra tranh cử. Ngay tại chỗ đã có 21 người tình nguyện tham gia hội đồng quản trị của PAC toàn quốc với nhiệm vụ trước mắt là gây quỹ 100 ngàn Mỹ kim làm vốn khởi đầu.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của 230 ngàn cơ sở tiểu thương của người Mỹ gốc Việt, trọng tâm trong năm đầu của kế sách phát triển kinh tế là củng cố Phòng Thương Mại Toàn Quốc Người Mỹ Gốc Việt (VietAmCham), được thành lập cách đây hai năm. Tổ chức này sau đó sẽ hỗ trợ cho các phòng thương mại địa phương.

Kế sách của nhóm đặc trách lãnh vực xã hội chọn ưu tiên cho năm đầu là đào tạo một đội ngũ trẻ về khả năng lãnh đạo qua những dự án cụ thể mang tính chất phục vụ công đồng một cách thiết thực.

“Các dự án thực tập này sẽ được chọn để hỗ trợ cho các kế sách thuộc lãnh vực chính trị và kinh tế”, Cô Nguyễn Lan-Anh đại diện cho nhóm phát biểu tại buổi họp khoáng đại.

Để bảo đảm hiệu quả của hội nghị, các tham dự viên đã bắt đầu làm việc với nhau trong suốt ba tháng trước ngày hội nghị. Khoảng 50 người đã tình nguyện tham gia các Ban Điều Hợp cho các lãnh vực khác nhau để soạn nghị trình, nghiên cứu trước các mô hình và kinh nghiệm có sẵn, quyết định về đề tài ưu tiên cũng như chọn diễn giả. Các tham dự viên còn lại cũng đã làm việc từ trước trong vai trò thành viên của những phái đoàn địa phương.

Theo BPSOS, cơ quan đứng ra tổ chức hội nghị, ngoại trừ một ít trường hợp cá lẻ, các tham dự viên ở cùng điạ phương đã họp với nhau để nhận diện các vấn đề và các ưu tiên của địa phương mình cũng như để soạn sẵn một dự thảo về kế hoạch hành động.

Chính vì đã làm việc từ trước, mọi tham dự viên đều đã nắm rõ các vấn đề khi bước vào hội nghị. Điều này cho phép hội nghị diễn tiến nhanh gọn và đạt kết quả cụ thể.

 “Tôi mong chờ một hội nghị như thế này đã từ lâu và rất hãnh diện có mặt tại buổi họp lịch sử này”, một người trẻ chia sẻ cảm nghĩ của mình.

Nhiều chuyên gia và nhà lãnh đạo dòng chính đã có mặt để yểm trợ cho hội nghị như Ts. Robert Ivany, cựu tướng bộ binh và hiện là Giám Hiệu Đại Học Saint Thomas ở Houston; Bà Frances Hesselbein, Chủ Tịch của Leader to Leader Institute, một tổ chức nổi tiếng quốc tế về lãnh đạo; Ông JD Hokoyama, Giám Đốc tổ chức LEAP, chuyên đào tạo lãnh đạo cho các cộng đồng Mỹ gốc Á Châu; Ông John Anner, Giám Đốc của East Meets West Foundation…

Trong phần đúc kết hội nghị, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, thông báo về hai đề xuất mới của BPSOS để yểm trợ cho việc thăng tiến cộng đồng trong cả ba lãnh vực chính trị, kinh tế và xã hội: Viện Nghiên Cứu Của Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Research Institute, hay VARI) và kế hoạch đào tạo lãnh đạo “500 Trong 5 Năm”.

“Muốn thành công thì cần biết người biết ta. Hiện nay chúng ta biết rất ít về chính mình vì các thông tin về cộng đồng chúng ta hiện rất hiếm hoi”, Ông nhận xét trong phần mở đầu hội nghị.

Viện nghiên cứu VARI sẽ cổ võ cho các công trình nghiên cứu về cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tìm ngân khoản để hỗ trợ cho các cuộc nghiên cứu của họ, và khuyến khích các sinh viên Việt chọn lãnh vực nghiên cứu.

Theo Ts. Thắng, kế hoạch “500 Trong 5 Năm” sẽ được chính thức triển khai vào đầu năm 2012 với mục đích đào tạo 100 người trẻ lãnh đạo mỗi năm trên toàn quốc. Giáo trình hiện đang được thử nghiệm với 6 tham dự viên ở Alabama và Mississippi.

Ban tổ chức cho biết chỉ dự trù 200 người tham dự hội nghị. Tuy nhiên, do số người ghi danh lên cao, ban tổ chức đã phải ngưng việc ghi danh trước một tuần. Dù vậy số ngượi tham dự cũng đã lên đến 235 người, chưa kể các diễn giả.

Qua thăm dò ý kiến, các tham dự viên đều đề nghị tổ chức hội nghị lần hai vào mùa hè năm 2012. Họ sẽ bỏ phiếu chọn địa điểm nội trong tháng tới.

“Trong 12 tháng tới, nếu mỗi người trong chúng ta chỉ quy tụ thêm 4 người đồng tâm, đồng chí thì sẽ có một ngàn tham dự viên cho năm 2012 và 5 ngàn cho năm 2013. Đó là một lực lượng đáng kể để chuyển biến cộng đồng”, Ts. Thắng kêu gọi khi tuyên bố bế mạc hội nghị.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận